1
First First First First First Second Third Four
09:16 ICT Thứ hai, 26/09/2022

BÁO CÁO Tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Thứ ba - 10/01/2017 13:40
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
Năm 2016, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 200 văn bản các  loại, trong đó ban hành 28 kế hoạch cụ thể như sau:
- Kế hoạch số 6146/KH-UBND-BCĐ ngày 28/12/2015 về việc tổ chức phúc tra công nhận, công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2015 và kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 27 xã, phường;
- Kế hoạch số 344/UBND-VHTT ngày 21/01/2016 về triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2016;
- Kế hoạch số 383/KH-UBND-VHTT ngày 22/01/2016 của UBND thành phố về Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố Nha Trang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Kế hoạch số 719/KH-UBND-VHTT ngày 05/2/2016 về việc triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”;
- Kế hoạch số 918/KH-UBND-VHTT ngày 02/3/2016, Tổ chức các hoạt động 70 năm Ngày truyền thống ngành TDTT (27/3/1946- 27/3/2016) và tuyên truyền Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân;
- Kế hoạch số 979/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2016, tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2015;
- Kế hoạch số 1692/KH-UBND-VHTT ngày 12/4/2016 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 và Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của BVHTTDL trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 1417/KH-UBND-VHTT ngày 28/3/2016 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố giai đoạn 2016-2020;
- Kế hoạch số 1303/KH-UBND-VHTT ngày 22/3/2016 tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
- Kế hoạch số 1940/KH-UBND-VHTT ngày 26/4/2016 về tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2016 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 2033/KH-UBND-VHTT ngày 29/4/2016 về triển khai thông tin đối ngoại năm 2016;
- Kế hoạch số 2185/KH-UBND-VHTT ngày 11/5/2016 về ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố.
- Kế hoạch số 2655/KH-UBND-VHTT ngày 02/6/2016 về tổ chức Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XIX năm 2016.
- Kế hoạch số 2647/KH-UBND-VHTT ngày 02/6/2016 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016.
- Kế hoạch số 2646/UBND-VHTT ngày 02/6/2016 V/v hoạt động thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2016.
- Kế hoạch số 2828/KH-UBND-VHTT ngày 10/6/2016 về tổ chức Hội nghị gặp mặt, kỷ niệm nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ.
- Kế hoạch số 3284/KH-UBND-VHTT ngày 01/7/2016 về tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án xây dựng “ĐTVM-CDTT” của thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 4142/KH-UBND-VHTT ngày 11/8/2016 về việc thực hiện kế hoạch Đề án “tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 4877/Kh-UBND-VHTT ngày 09/9/2016 về mở lớp tập huấn ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
- Kế hoạch số 4744/KH-UBND-VHTT ngày 05/9/2016 về “chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 5234/KH-UBND-VHTT ngày 22/9/2016 về tổ chức Hội thi thông tin lưu động An toàn giao thông thành phố Nha Trang năm 2016.
- Kế hoạch số 5416/KH-UBND-VHTT ngày 28/9/2016 về hoạt động ngành Du lịch năm 2017 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 5234/KH-UBND-VHTT ngày 22/9/2016 về tổ chức Hội thi thông tin lưu động An toàn giao thông thành phố Nha Trang năm 2016.
- Kế hoạch số 5416/KH-UBND-VHTT ngày 28/9/2016 về hoạt động ngành Du lịch năm 2017 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 7040/KH-UBND-VHTT ngày 02/12/2016 tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa – văn nghệ thuật hàng năm và định kỳ.
- Kế hoạch số 7004/KH-UBND-BCĐ ngày 01/2/2016 về tổ chức phúc tra việc đề nghị công nhận, công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa – Tổ dân phố văn hóa năm 2016 của Ban chỉ đạo các xã, phường.
- Kế hoạch số 7355/KH-UBND-VHTT ngày 14/12/2016 về kiểm tra khách tàu biển biển cập cảng Nha Trang về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan năm 2017.
- Kế hoạch số 7495/KH-UBND-VHTT ngày 21/12/2016 của UBND thành phố Nha Trang về Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2017 trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Nha Trang.
2. Công tác điều hành:
Năm 2016, lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức lễ dâng hương tại Tượng Đài Trần Hưng Đạo, lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang tại Đền Trần Hưng Đạo, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch - 2016 và đón chuyến tàu đầu tiên xông đất Nha Trang trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Tham mưu UBND thành phố tổ chức Lễ đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016; Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2016; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; Kế hoạch văn thư – lưu trữ năm 2016; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Kế hoạch kê khai và công khai minh bạch tài sản năm 2016; Quyết định thành lập Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin.
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke; quảng cáo; game bắn cá; trò chơi điện tử; Internet; thuê bao di động trả trước; in ấn, photocopy, xuất bản phẩm; băng đĩa; du lịch; văn minh đô thị và chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch.
- Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo về hoạt động văn hóa, quảng cáo, thông tin, du lịch cho 27 xã, phường.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa; công tác thể dục thể thao năm 2016.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 và trao giấy công nhận cơ quan - đơn vị- doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức Hội nghị kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001- 28/6/2016; tổ chức hội nghị Đề án “Đô thị văn minh – công dân thân thiện” thành phố Nha Trang; Bộ quy tắc Ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn đi thăm và chúc Tết Bính Thân năm 2016 đối với 12 thôn, tổ văn hóa tiêu biểu năm 2015; thăm 12 cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016).
- Tổ chức kiểm tra công tác treo Quốc kỳ, tuyên truyền trực quan vào dịp Tết Dương lịch 2016, Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5; 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 và Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Đăng ký thi đua khối Văn hóa – Xã hội năm 2016; Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2016; Hội nghị Tổng kết công tác ngành văn hóa- thông tin năm 2015 và Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành văn hóa –  thông tin xã, phường năm 2016; ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ Đài truyền thanh xã, phường năm 2016.
- Thực hiện chấm điểm công tác vận động nhân dân treo Quốc kỳ năm 2016; hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở năm 2016; hoạt động văn hóa – thông tin năm 2016; đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của các phòng, ban thuộc thành phố và UBND các xã, phường năm 2016, trong đó xếp loại thi đua văn hóa – thông tin năm 2016 có 25 xã, phường đạt xuất sắc, 02 xã đạt khá.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động văn hóa và thông tin “Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017”.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân;
 - Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của thành phố như: Công văn số 5633/UBND ngày 06/10/2016 của UBND thành phố V/v quán triệt và triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, Công văn số 2706/UBND ngày 06/6/2016 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và Công văn số 5544/UBND-NV ngày 04/10/2016 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa
- Đã tổ chức phổ biến Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trong cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.
 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
 Đã hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương như Mừng Đảng – Mừng xuân Bính Thân năm 2016, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016), 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/2/1930-24/2/2016), kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2016), 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016, 62 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2016), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2016), Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2016; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016; hoạt động thông tin, tuyên truyền biển đảo năm 2016; tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới 5/6; Ngày đại dương thế giới 8/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2016); kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-2016), 86 năm Ngày truyền thống đấu tranh CM của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2016); kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016); kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2016) và kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2016); 71 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2016); Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016; Ngày toàn dân PCCC 04/10; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25/11; Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2017; Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2016; kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc khánh chiến (19/12/1946-19/12/2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12); Hướng dẫn nội dung tuyên truyền trực quan về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
 Đồng thời, thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố như công tác giao, nhận quân năm 2016; công tác đảm bảo trật tự ATGT; Đề án xây dựng “Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang; Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang; công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ năm 2017..v..v..
2.  Hoạt động văn hóa -văn nghệ:
- Tổ chức thành công Liên hoan Hát dân ca- nhạc cổ thành phố lần thứ X-2016, có 27 xã, phường tham gia và Hội thi múa Lân- Sư - Rồng thành phố lần thứ XX- 2016, có 04 Câu Lạc bộ Lân –Sư - Rồng và 15 Đội Lân - Sư - Rồng của 27 xã, phường tham gia đã thu hút trên gần 3.000 lượt nhân dân, khách du lịch và các cháu Thiếu nhi thành phố đến xem; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XIX năm 2016, có 26 xã, phường liên kết thành 14 đội tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XIX năm 2016, riêng xã Vĩnh Ngọc không tham gia Hội diễn.
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND phường Phương Sài hoàn thành nhiệm vụ tham gia Hội thi xây dựng Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc tỉnh Khánh Hòa năm 2016, đạt giải nhì toàn đoàn.
- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố tổ chức Hội thi thông tin lưu động An toàn giao thông năm 2016.
 
 
3.  Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
- Đã tiếp nhận 27 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao cấp trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
- Tham mưu UBND thành phố cấp 06 giấy phép kinh doanh karaoke.
b) Công tác quảng cáo:
Năm 2016, Phòng đã tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo sản phẩm trên băng- rôn do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo cho 237 đơn vị với số lượng 15.462 băng-rôn.
c) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Năm 2016, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra được 474 cơ sở hoạt động kinh doanh trong đó 84 cơ sở trò chơi điện tử, Internet, 31 cơ sở game bắn cá, 147 cơ sở quảng cáo, 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 05 cơ sở kinh doanh cà phê giải khát, nhà hàng, 13 cơ sở xuất bản, 46 cơ sở photocopy, 09 cơ sở kinh doanh băng đĩa, 39 thuê bao di động và 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao. Qua kiểm tra, phát hiện 36 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trong đó 12 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, Internet, 03 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 02 cơ sở game bắn cá, 02 cơ sở kinh doanh nhà hàng, cà phê giải khát, 04 cơ sở kinh doanh băng đĩa ; 09 cơ sở quảng cáo và 04 cơ sở thể dục thể thao, tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 200.250.000 đồng, tịch thu 50 đĩa VCD các loại và xử lý, tháo gỡ 64 câu băng rôn quảng cáo thương mại sai quy định.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
- Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận và công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2015 cho 89 thôn, tổ dân phố và trao giấy công nhận lần đầu cho 393 cơ quan- đơn vị- doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” cho các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố và UBND các xã, phường.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 22/8/2016  về việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2016 và Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 V/v xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2016. Đã có 04 phường tổ chức điểm lễ phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2016 đó là phường Vạn Thạnh, Lộc Thọ, Phương Sài, Phương Sơn và 02 xã tổ chức điểm lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2016 đó là Vĩnh Hiệp và Vĩnh Ngọc.
- Kết quả đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2016, có 78.720/79.775 hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt 98,7%.
- Ước cuối năm 2016, có 66.912/78.720 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 94,5% và 348/359 thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “ Thôn- Tổ dân phố văn hóa” đạt tỷ lệ  96,9 %.
           b) Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội:
Kết quả vận động: (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo)
          + Việc cưới: Đã cấp giấy kết hôn 2.021 đám cưới, trong đó có 57 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới (chiếm tỷ lệ  2,8 %).
          + Việc tang: Có 1.171 đám tang. Trong đó, có 1.142 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 97,5 % (trong đó có 132 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức) và 29 trường hợp không chấp hành, chiếm tỷ lệ 2.5 % (không có trường hợp nào là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:
- Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại 04 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố kế hoạch tu bổ di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2016 – 2017.
- Tham mưu UBND thành phố triển khai Công văn số 1900/SVHTT-QLDSVH ngày 30/8/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa V/v lập hồ sơ thiết kế, dự toán trùng tu tôn tạo di tích cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho các xã, phường liên quan.
- Theo dõi công tác tu bổ di tích Đình Phương Câu, phường Vạn Thạnh với tổng kinh phí phê duyệt 1.131.327.000 đồng.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Đã hướng dẫn các xã, phường có đình, đền, lăng, miếu tổ chức, quản lý tốt lễ hội theo quy định của pháp luật và tiến hành trang trí các di tích lịch sử văn hóa đón Tết cổ truyền dân tộc 2016.
- Đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và lễ hội Tháp Bà ponagar.
- Trên địa bàn thành phố có 67 di tích lịch sử văn hóa là đình, đền, miếu tổ chức lễ hội thường kỳ.
6. Công tác gia đình:
- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố chỉ đạo thực hiện các mục tiêu về phát triển gia đình đã đề ra tại Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang, hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, khen thưởng 45 Gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2015 nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 và Hội nghị gặp mặt, kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016).
- Hướng dẫn các xã, phường Vạn Thạnh, Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phương xây dựng điểm mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
- Năm 2016, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 05 vụ bạo lực gia đình giảm 02 vụ so với năm 2015, trong đó có 01 trường hợp tại phường Vĩnh Phước; 01 trường hợp bạo lực gia đình nghiêm trọng tại phường Vĩnh Hải; 01 tại xã Vĩnh Lương, 01 tại xã Vĩnh Thái và 01 tại phường Phước Long cả 5 trường hợp đều được hòa giải thành.
- Tham mưu BCĐ công tác Gia đình thành phố đi thăm hỏi 01 trường hợp nạn nhân bị bạo lực gia đình tại phường Vĩnh Hải.
          7. Công tác thể dục, thể thao:
- Tham mưu UBND thành phố theo dõi, quản lý các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016); tổ chức Ngày chạy Olympic, vì sức khỏe toàn dân năm 2016.
- Tổ chức kiểm tra 16 đơn vị đăng ký thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh và thành phố năm 2016.
- Báo cáo kết quả số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và gia đình thể thao năm 2016 như sau:
+ Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên 2016 là 150.140/408.312 người đạt tỷ lệ 36,80%.
+ Số hộ gia đình tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là 40.045/96.114 hộ đạt tỷ lệ 41,7%.
- Đã tổ chức kiểm tra được 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, qua kiểm tra đã phát hiện 04 cơ sở vi phạm hành chính, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp với số tiền là 37.500.000đồng.
          8. Công tác du lịch:
- Năm 2016, tổng số khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 4.212.000 người, tăng 10% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế là 1.045.000 người, tăng 20 % so với năm 2015; khách nội địa là 3.167.000 người. Số ngày khách lưu trú 9.700.000 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 3.752.000 ngày; khách nội địa là 5.948.000 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 7.794 tỷ đồng.
- Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra được 123 cơ sở lưu trú du lịch và 11 cơ sở kinh doanh lữ hành, qua kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở hoạt động kinh doanh lữ hành. Qua kiểm tra, các cơ sở đều chấp hành tốt việc niêm yết công khai giá dịch vụ lưu trú và bán theo giá niêm yết và Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch đã tổ chức kiểm tra được 42 lượt tại các điểm tham quan du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho 43 tàu biển Quốc tế cập cảng Nha Trang với số lượng khách lên bờ tham quan thành phố là 71.945 khách.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định 3569/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang với Đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
Trong năm 2016, đã tổng hợp 340 tin, bài viết về thành phố Nha Trang phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố và tham mưu UBND thành phố ban hành 12 văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Đã hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016; Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND; Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015; Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Hưởng ứng Giờ Trái đất 19/3/2016; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Tuần lễ An toàn giao thông – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18; giải quyết sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền các bộ luật mới; Tuyên truyền biển đảo và Tuyên truyền Luật giáo dục Quốc phòng an ninh; tuyên truyền về nguyên nhân sự cố môi trường biển tại các tỉnh Bắc miền trung, tuyên truyền đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Đề án xây dựng “ Đô thị văn minh - công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang; phòng, chống bệnh dịch hạch, phòng, chống tác hại thuốc lá, đăng ký ấn định mã MMSI của thiết bị AIS trên tàu cá, công tác phân luồng giao thông tạm thời tại một số tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố Nha Trang; Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên Đài truyền thanh cơ sở, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các bộ luật, luật mới ban hành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy năm 2016; Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2017; Luật An toàn thực phẩm; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
- Năm 2016, Đài Truyền thanh cơ sở đã thực hiện phát tin tuyên truyền được 3.992 lượt. Thành phố đã đầu tư kinh phí trên 2,5 tỷ đồng trong đó lắp đặt mới được 11 máy phát; thay mới 298 cụm loa; thay mới 10 trụ loa; trang bị mới được 13 máy vi tính và 27 xã, phường đều có loa xách tay.
c) Công tác xuất bản:
- Năm 2016, đã tổ chức kiểm tra 09 lượt cơ sở hoạt động kinh doanh phát hành, buôn bán lịch blốc năm 2016 trên địa bàn thành phố Nha Trang. Qua kiểm tra tất cả lịch blốc đều có dán tem chống hàng giả, có hóa đơn, chứng từ thể hiện đầy đủ nguồn gốc. Đồng thời, đã tổ chức kiểm tra 13 cơ sở về thu hồi xuất bản phẩm vi phạm như cuốn sách “ Vườn cổ tích Sọ Dừa” “Mây Trắng” “ Học chơi cờ tướng” của tác giả Hà Sơn – Khánh Linh; “Học chơi cờ vua” “Học chơi bóng bàn” “Học chơi cầu lồng” của tác Hải Phong của NXB Thể dục, Thể thao liên kết với Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây; cuốn sách “Life plaza” của NXB Thanh niên liên kết với Công ty Châu Hòa và cuốn sách “Madam Nhu Trần Lệ Xuân – Quyền lực bà Rồng” của NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam.
- Tổ chức kiểm tra 46/51 cơ sở hoạt động kinh doanh photocopy trên địa bàn thành phố năm 2016.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2016-2020; Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố; văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai tăng cường công tác quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của đơn vị; triển khai Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Tổ chức tập huấn công tác công nghệ thông tin năm 2016 cho công chức Văn thư- Kế toán- CNTT các xã, phường.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo việc sử dụng dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định trả sau.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố 6 tháng và năm 2016. Tham mưu UBND thành phố kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Công ty PSC hỗ trợ UBND thành phố Nha Trang nâng cấp, tích hợp, chỉnh sửa một số chức năng cho Trang thông tin điện tử tổng hợp thành phố. Tham mưu việc tạo và liên kết chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” trên trang thông tịn điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
          - Hướng dẫn các cơ quan, phòng, ban, UBND 27 xã, phường đôn đốc các đơn vị thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin chứa mã độc; triển khai kết nối đồng bộ việc trao đổi, lưu trữ và xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Nha Trang; thực hiện tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Hướng dẫn đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các cơ quan nhà nước thuộc thành phố; Hướng dẫn các đơn vị thành phố một số biện pháp đảm bảo an ninh thông tin; hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Khánh Hòa trên các trình duyệt web thông dụng và trên phần mềm Microsoft Outlook; xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017.
- Tổng hợp các phiếu thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ phát triển phần mềm quản lý chuyên ngành đối với các cơ quan thuộc thành phố.
          - Đã tiến hành kiểm tra, rà soát hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị triển khai kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành E-Office.
- Thực hiện đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường kết quả như sau:
+Đối với phòng, ban: 10 khá, 06 trung bình, 08 chưa xếp loại
+ Đối với xã, phường: 01 tốt, 07 khá, 19 trung bình.
            11. Công tác bưu chính- viễn thông:        
a) Về viễn thông:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: Năm 2016, Phòng đã tiếp nhận 60 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 57 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 03 hồ sơ không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
          b)  Về bưu chính: đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố năm 2016. Đã kiểm tra được 39 cơ sở kinh doanh thuê bao di động trả trước.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Hướng dẫn các xã, phường triển khai ra quân tẩy xóa quảng cáo sai quy định  theo định kỳ và tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 2185/KH-UBND-VHTT ngày 11/5/2016 về ra quân tẩy xóa quảng cáo, tháo gỡ quảng cáo không đúng nơi quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3500/UBND-VP ngày 05/8/2015 của UBND thành phố về công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động Quảng cáo.
- Hướng dẫn các xã, phướng thực hiện Thông báo số 713/TB- UBND ngày 29/7/2016 của UBND thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố.
- Kiểm tra, nghiệm thu công tác thực hiện tẩy xóa quảng cáo rao vặt của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang.
- Trong năm 2016, đã tổ chức kiểm tra thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị 03 lượt.
 
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan: Năm 2016, công chức Văn hóa – Xã hội, thể thao, gia đình và du lịch các  xã, phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố.
Kết quả thực hiện như sau:
- Thực hiện gần 5000 câu băng- rôn các loại; 655 m2 pano, 96 lượt cổ động bằng xe.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn. Đã kiểm tra 488 lượt cơ sở, phát hiện và xử lý 15 trường hợp, với số tiền phạt 44.250.000 đồng, tịch thu 9.434 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 196 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân.
14. Thực hiện công tác xã hội hóa về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan: tuyên truyền trong dịp Tết Bính Thân 2016 và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: 300 tấm băng - rôn dọc, với số tiền: 51.900.000 triệu đồng.
15. Công tác cải cách hành chính:
- Năm 2016, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2016.
- Tham gia Đoàn kiểm tra công vụ năm 2016 của thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 200 văn bản các loại thuộc lĩnh vực văn hóa – thông tin trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 06 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke và 57 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
16. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Đã tham mưu UBND thành phố giải quyết 12 đơn kiến nghị, khiếu nại giải quyết về giảm mức phạt vi phạm hành chính và gây tiếng ồn.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
          Năm 2016, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên trong năm 2016 tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: Năm 2016, đơn vị đã tập trung tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành và thành phố giao trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, công tác quản lý lễ hội, công tác công nghệ thông tin, viễn thông,  báo chí, xuất bản và công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, internet, cơ sở lưu trú du lịch và chèo kéo khách du lịch nhằm xây dựng môi trường văn hóa- du lịch lành mạnh.
2. Hạn chế:
- Công tác phối hợp với xã, phường trong việc quản lý, kiểm tra xử lý các loại hình dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, internet chưa sâu sát, chặt chẽ.
- Công tác kiểm tra thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố thực hiện chưa nghiêm túc, công tác phối hợp với xã, phường trong công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo nhất là quảng cáo thương mại,  rao vặt, phát tờ rơi chưa được thường xuyên.
- Đội ngũ công chức Văn hóa – Xã hội xã, phường do kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ của ngành ở cơ sở còn chậm, không đúng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành và thành phố giao.
 IV .  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017
1. Phương hướng
Năm 2017, ngành Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang tiếp tục tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9,  khoá XI “ Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, mà trọng tâm là tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh trong xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá- văn nghệ phục vụ kịp thời các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương, tiếp tục tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại, và sự xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch. Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng “ Đô thị văn minh-Công dân thân thiện”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau đây:
1. Có 99% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa;
2. Có 82 % hộ được công nhận gia đình văn hóa;
3. Có 67 % thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng Văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”.
4. Kiểm tra 200 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa;
5. Kiểm tra 120 cơ sở lưu trú du lịch;
6. Kiểm tra 30 cơ sở Câu lạc bộ thể dục, thể thao;
7. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 155.158/408312 đạt 38 % ;
8. Gia đình luyện tập thể dục thể thao là 41.329 /96.114 hộ đạt 43 %;
9. Có 16 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố;
10. Tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động 443 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và  Nhóm, phòng, chống bạo lực gia đình;
11. Kiểm tra 100 cơ sở đại lý hoạt động Internet;
12. 100 % di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn được kiểm tra;
13. Phấn đấu năm 2017 có 4,2 triệu khách du lịch đến tham quan với tổng doanh thu tăng 26 % so với năm 2016.
2. Nhiệm vụ                                                                                      
2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan:
 Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương và các sự kiện chính trị, văn hóa : Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2017); 42 năm Ngày giải phóng  tỉnh Khánh Hòa ( 02/4/1975- 02/4/2017); 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc ( 30/4/1975-30/4/2017); Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10-3 Âm lịch); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 19-5/2017); 87 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa ( 16/7/1930-16/7/2017); 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945- 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945- 02/9/2017); 72 năm Ngày Nha Trang- Khánh Hòa kháng chiến ( 23/10/1945- 23/10/2017); 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế-  văn hóa- xã hội của địa phương như: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ,  đô thị văn minh - công dân thân thiện, An toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, và phòng, chống các loại dịch bệnh ở người và gia súc.
2.2. Công tác văn hoá- văn nghệ:
  Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên cơ sở phải đầu tư xây dựng và dàn dựng các chương trình văn nghệ có nội dung nghệ thuật và giá trị tư tưởng cao theo các chủ đề của các ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại của đất nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức tốt các hoạt động văn hoá- văn nghệ ở cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân thành phố.
2.3. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa :
- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật quảng cáo năm 2012, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Quyết định số 2965/ QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025 và Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà "về việc phê duyệt Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2014-2020" và các quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa không lành mạnh trên địa bàn thành phố.
2.4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá :
- Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện tốt Đề án quy hoạch phát triển Ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
- Tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố” triển khai phát động đăng ký xây dựng “ 04 xã  đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “ 15 Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
 - Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 29/10/2009 của Thành ủy Nha Trang về Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2014 của UBND thành phố về Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang.
2.5. Công tác quản lý di sản văn hóa:
- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác tu bổ các di tích lịch sử văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND thành phố (khóa X) cụ thể là đình Phước Hải, phường Phước Hải, đình Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, đình Thủy Tú, xã Vĩnh Thái và đình Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp.
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội năm 2017 và công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, mất cắp cổ vật  tại các di tích lịch sử văn hóa.
2.6. Hoạt động thể dục, thể thao:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4338/UBND-TTVHTT ngày 11/10/2013 của UBND thành phố về phát triển thể dục, thể thao thành phố Nha Trang theo Chương trình hành động số 09-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Kế hoạch số 4705/KH-UBND-VHTT ngày 13/10/2015 của UBND thành phố về Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 .
          2.7. Công tác du lịch:
  Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, đảm bảo môi trường lành mạnh tại các điểm tham quan du lịch. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng thành phố Nha Trang “ Đô thị văn minh- Công dân thân thiện”.
2.8. Công tác gia đình:
- Tập trung tham mưu triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu giảm tỷ lệ số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn thành phố từ 15-20%.
2.9. Công tác phát thanh, báo chí, xuất bản:
 Tham mưu thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động phát thanh, báo chí, xuất bản theo quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế- xã hội của địa phương trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.
2.10. Công tác công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông:
a) Công tác công nghệ thông tin:
 Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông trong đó tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 4918/KH-UBND-VHTT ngày 27/10/2015 của UBND thành phố về Triển khai thực hiện quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch số 1417/KH-UBND-VHTT ngày 28/3/2016 của UBND thành phố về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố giai đoạn 2016-2020.
 b) Công tác bưu chính- viễn thông:
Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh Internet, trò chơi điện tử theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 19/2014/QĐ- UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý Internet và trò chơi điện tử.
3. Giải pháp thực hiện:
3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ:
a) Công tác thông, tuyên truyền:
- Cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động cổ động trực quan nhằm tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố.
- Tập trung tuyên truyền, giáo dục về lối sống, nếp sống, đạo đức công dân vào các hoạt động của xã hội.
b)Công tác văn hóa- văn nghệ:
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng ở các xã, phường, cơ quan nhằm tạo cơ sở cho phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng trong thành phố phát triển vững chắc và toàn diện.
- Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt Hội thi múa lân, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Liên hoan Hát dân ca - Nhạc cổ, Liên hoan Đội tuyên truyền lưu động thành phố và tham gia đầy đủ các đợt liên hoan, hội thi cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tổ chức thành lập mới và duy trì sinh hoạt các CLB, nhóm sở thích tại Trung tâm Văn hoá- Thể thao thành phố và Trung tâm Văn hóa- Thể thao các xã và Nhà văn hóa các phường.
- Đồng thời thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn và năng khiếu nghệ thuật cho các cộng tác viên cơ sở là hạt nhân cho phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng.
3.2. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, quảng cáo:
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố. Mặt khác, cần tăng cường vai trò, trách  nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng trên từng địa bàn .
- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, công tác gia đình các xã, phường.
3.3. Công tác xây dựng đời sống văn hóa:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường đối với phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố phải gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về thực hiện các chỉ tiêu nhà nước như: Không sinh con thứ 3, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, chấp hành tốt các quy định về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, không vi phạm các tệ nạn xã hội như : tiêm chích ma túy, cờ bạc, số đề…
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, thực hiện không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang. Kịp thời kiện toàn và củng cố Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào từ thành phố đến xã, phường.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã, Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn, Nhà Văn hóa phường và các Câu lạc bộ gia đình văn hóa.
3.4. Công tác thể dục, thể thao:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đối với công tác thể dục, thể thao nhất là phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong cộng đồng về tác dụng lợi ích của tập luyện thể dục, thể thao, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội phát triển phong trào, thể thao rộng khắp trong nhân dân.
- Tổ chức rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ các loại hình thể dục, thể thao tư nhân.
- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể thao tại các xã nông nghiệp sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân và tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
 3.5. Công tác du lịch:
  - Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về hoạt động du lịch của thành phố để thu hút khách du lịch đến thành phố.
  - Phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển du lịch, không còn tệ nạn xin ăn, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch.
  - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân có nhận thức đầy đủ trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch. Xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi, xin ăn, buôn bán hàng rong, theo bám, chèo kéo khách, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường góp phần tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan du lịch tại thành phố, là điểm đến an toàn và thân thiện.
           - Phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, làm cho môi trường du lịch của thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.
 - Phát huy tốt các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ giáo dục truyền thống gắn với hoạt động phát triển du lịch tại địa phương.
3.6.Công tác gia đình:
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyền thông, thường xuyên tổ chức biểu dương, khen thưởng những gia đình tiêu biểu; nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
- Xây dựng các mô hình gia đình theo chuẩn mực no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực trong gia đình nhằm tạo điều kiện cho các gia đình tham gia sinh hoạt, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp nhau xây dựng gia đình văn minh, phát triển kinh tế.
- Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc ( 20/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ( 25/11).
- Tiếp tục duy trì và củng cố việc sinh hoạt lồng ghép các loại hình Câu lạc bộ ở cơ sở như: Câu lạc bộ Ông- bà- cháu, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, câu lạc bộ tiền hôn nhân….
3.7. Công tác công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông:
- Thực hiện phân công công chức, viên chức phụ trách về ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường.
- Tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ dài hạn, ngắn hạn cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin ở các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố và xã, phường.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn băn điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 2739/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
- Tham mưu đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm theo quy định.
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
3.8. Công tác phát thanh, báo chí, xuất bản:
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các Đài truyền thanh xã, phường, thực hiện tiếp âm đầy đủ đài 03 cấp và phủ sóng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tận các khu dân cư.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh hòa.
- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận đăng ký hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động in ấn, xuất bản phẩm và photocopy.
 
Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 1766

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74850

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6593979