1
First First First First First Second Third Four
10:43 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Báo cáo Tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Thứ sáu - 25/12/2015 16:19
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
Năm 2015, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 147 văn bản, trong đó ban hành 20 kế hoạch:
- Kế hoạch số 121/KH-UBND-VHTT ngày 13/01/2015 về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015;
- Kế hoạch số 141/KH-UBND-VHTT ngày 14/01/2015 về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015;
- Kế hoạch số 325/KH-UBND-VHTT ngày 23/01/2015 về tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 912/KH-UBND-VHTT ngày 09/3/2015 về tổ chức các hoạt động Thông tin tuyên truyền – Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 984/KH-UBND-VHTT ngày 16/3/2015 về triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015) và hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/41975-30/4/2015);
- Kế hoạch số 1330/KH-UBND-VHTT ngày 09/4/2015 tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2014;
- Kế hoạch số 1531/KH-UBND-VHTT ngày 20/4/2016 V/v Thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
- Kế hoạch số 1642/KH-UBND-VHTT ngày 24/4/2015 Lễ hội Lân – Sư – Rồng đường phố phục vụ Chương trình Festival Biển 2015;
- Kế hoạch số 1753/KH-UBND-VHTT ngày 05/5/2015 về triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015;
- Kế hoạch số 2035/KH-UBND-VHTT ngày 19/5/2015 về tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
  - Kế hoạch số 2064/KH-UBND-VHTT ngày 20/5/2015 Hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang,
  - Kế hoạch số 2285/UBND-BCĐ ngày 29/5/2015 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Nha Trang Tổ chức Liên hoan các Làng văn hóa thành phố Nha Trang năm 2015,
  - Kế hoạch số 2399/KH-UBND-VHTT ngày 04/6/2015 Hội thi “Gia đình hạnh phúc” thành phố Nha Trang lần thứ I năm 2015,
  - Kế hoạch số 2509/KH-UBND-VHTT ngày 09/6/2015 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015,
  - Kế hoạch số 2625/KH-UBND-VHTT ngày 16/6/2015 ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang,
- Kế hoạch số 4254/KH-UBND-VHTT ngày 18/9/2015 về thực hiện Đề án: Truyền thông về xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang,
- Kế hoạch số 4705/KH-UBND-VHTT ngày 13/10/2015 về tổ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 thành phố Nha Trang,
- Kế hoạch số 5126/KH-UBND-VHTT ngày 05/11/2015 về Hoạt động ngành Du lịch năm 2016 trên địa bàn thành phố Nha Trang,
- Kế hoạch số 5168/KH-UBND-BCĐ ngày 06/11/2015 của Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố về Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang 9 2000-2015).
- Kế hoạch số 5380/KH-UBND-VHTT ngày 18/11/2015 về Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2016 trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Nha Trang,
2. Công tác điều hành:
Năm 2015, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố ( 2000-2015)
- Tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa – thông tin năm 2014 và ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu văn hóa – thông tin, gia đình, thể thao và du lịch và công tác truyền thanh năm 2015 cho 27 xã, phường.
- Tham mưu UBND thành phố đi thăm và tặng quà cho 15 Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2014 nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; 08 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
- Tổ chức thành công Hội thi múa Lân thành phố Nha Trang lần thứ XIX – 2015 và Liên hoan Hát dân ca nhạc cổ thành phố lần thứ IX -2015; Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Hội thi Gia đình hạnh phúc lần thứ nhất năm 2015 hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015; Hội nghị điển hình tiên tiến Phòng Văn hóa và Thông tin giai đoạn 2011-2015; Liên hoan các Làng Văn hóa thành phố Nha Trang lần thứ 3 năm 2015.
- Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, treo Quốc kỳ 27 xã, phường vào Tết dương lịch năm 2015 và Tuần lễ mừng Đảng – mừng Xuân Ất Mùi 2015; 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015); kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015; Nếp sống văn minh đô thị và An toàn giao thông năm 2015; Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc( 19/8/1945-19/8/2015); Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và tuyên truyền trực quan trong hoạt động quảng cáo.
- Hướng dẫn các xã, phường, Ban quản lý các chợ quản lý tốt các hoạt động trò chơi trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, đại lý Internet, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử quá giờ quy định; quảng cáo bằng băng rôn và chữ viết trong hoạt động quảng cáo; kinh doanh du lịch; kiểm tra các đối tượng chèo kéo khách.
- Theo dõi và kiểm tra ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Lãnh đạo UBND và công chức văn hóa- xã hội các xã, phường; tập huấn cho đội ngũ công chức chuyên trách công nghệ thông tin thành phố bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND thành phố; phổ biến Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ và Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
-  Triển khai thực hiện Kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (2015-2020) trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, du lịch, thể dục, thể thao.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
 Đã tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Tết dương lịch năm 2015 và Tuần lễ mừng Đảng – mừng Xuân Ất Mùi 2015; Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và Quốc tế Lao động 1/5; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/945-23/10/2015); Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2015) và 69 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2015); đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước, địa phương như: Chỉ thị 09/CT-BCA28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an; Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Tuần lễ Quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2015, Ngày Sách Việt Nam 21/4, Tuần lễ biển, hải đảo 2015 và Luật biển 2013; Kế hoạch hành động năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015; Ngày dân số thế giới 11/7/2015;   Ngày Pháp Luật Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 09/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2015; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 25/11/2015; Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  năm 2015, An toàn giao thông; Phòng, chống dịch bệnh ở người; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Phòng chống lụt, bão năm 2015; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.
 2.  Hoạt động văn hóa -văn nghệ:
- Phối hợp Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ như: Hội thi múa lân thành phố lần thứ XIX – 2015, Liên hoan Tiếng hát dân ca-nhạc cổ thành phố Nha Trang lần thứ IX-2015; Liên hoan các Làng Văn hóa thành phố Nha Trang lần thứ 3 năm 2015; Chương trình ca-múa –nhạc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015) tại Quảng trường 2/4.  
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức 9 đêm chương trình văn nghệ phục vụ tại Hội Hoa xuân năm 2015 từ 11/2/2015 đến 18/2/2015 và 23/2/2015 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ và Mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).
- Tổ chức thành công Hội thi Gia đình hạnh phúc thành phố Nha Trang lần thứ I năm 2015 nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015.
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND xã Phước Đồng hoàn thành nhiệm vụ tham gia Liên hoan Làng VH tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV năm 2015 và đạt giải B.
3.  Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke: 
- Năm 2015, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ký cấp phép 06 giấy phép kinh doanh karaoke.
- Đã tiếp nhận 31 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
b) Công tác quảng cáo:
Năm 2015, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng rôn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp gồm 197 đơn vị, trong đó băng- rôn dọc 13.877 tấm, băng -rôn ngang 836 tấm; khác: 45.
c) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong năm 2015, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 364 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 45 trường hợp trong đó 01 cơ sở cà phê; 01 trường hợp kinh doanh nhà hàng – giải khát; 09 cơ sở kinh doanh băng đĩa; 01 cơ sở karaoke và 04 trường hợp quảng cáo, 28 cơ sở với các hành vi kinh doanh trò chơi điện tử. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 147.250.000 đồng, tịch thu 130 đĩa DVD, tiến hành tháo gỡ 32 băng rôn dọc và 147 phướn quảng cáo treo không đúng nơi quy định.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
-  Đã tham mưu UBND thành phố kiểm tra đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa cho 155 thôn, tổ dân phố năm 2014 và tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2014.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2572/UBND-VHTT ngày 04/6/2012 của UBND thành phố về Thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Trong đó tập trung triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2015, đã có 78.123/79.051 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,8%. Cuối năm 2015, có 73.142/77.485 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ  94,4%, và có 290/368 thôn, Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “ thôn văn hóa – Tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 80%.
- Tham mưu UBND thành phố làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng nếp sống văn minh, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2014”.
           b) Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội:
Kết quả vận động: (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo)
+ Việc cưới: có 1.698 đám cưới, có 64 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
+ Việc tang: có 1.050 đám tang, trong đó có 855 trường hợp khai tử đúng hạn, có 239 trường hợp hỏa táng và có 1059 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, rắc tiền thật trên đường đưa tang chiếm tỷ lệ 96%, còn 41 gia đình có người qua đời nhưng vẫn còn rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang.
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích: 
- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường thực hiện Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND thành phố Về hỗ trợ tu bổ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố. Trong năm 2015, đã tu bổ xong di tích đình Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp với kinh phí 636 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 127 triệu chiếm tỷ lệ 20%,  miếu An Nghĩa, phường Phương Sơn với kinh phí 966 triệu 018, trong đó nhân dân đóng góp 15 triệu.             
- Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích thực hiện kiểm kê di tích giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn thành phố.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Hướng dẫn các xã, phường có đình, đền, lăng, miếu chỉ đạo tổ chức, quản lý lễ hội và tiến hành trang trí các di tích lịch sử văn hóa đón Tết cổ truyền dân tộc 2015.
- Đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và lễ hội Tháp Bà Ponagar.
- Tham mưu UBND thành phố làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố.
- Trong năm 2015, Phòng đã tiến hành kiểm tra 13 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, qua kiểm tra chưa phát hiện di tích nào bị xâm hại.
6. Công tác gia đình: 
- Tiếp tục đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015 và tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình năm 2015 cho các xã, phường.
- Đã tham mưu UBND thành phố Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( Khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và báo cáo kết quả tình hình hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình thành phố giai đoạn 2008-2015.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; tổ chức Hội thi Gia đình hạnh phúc thành phố Nha Trang lần thứ I năm 2015.
- Báo cáo kết quả triển khai Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015.
- Tiếp tục duy trì và củng cố 443 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 443 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 1241 địa chỉ tin cậy, 27 cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại Trạm Y tế và 27 đường dây nóng tại 27 xã, phường.
- Trong năm 2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 08 vụ bạo lực gia đình trong đó xã Vĩnh Ngọc 01 vụ; xã Vĩnh Lương 02 vụ; 01 vụ tại phường Vạn Thạnh; phường Vĩnh Trường 02 vụ, Phước Long 01 vụ và xã Vĩnh Thái 01 vụ, cả 08 vụ đã được hòa giải thành so với năm 2014 giảm 08  vụ.
7. Công tác thể dục, thể thao: 
          - Trong năm 2015, đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn theo quy định của Luật Thể dục, thể thao. Đã tổ chức thành công lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 cho 17 phường nội thành có trên 8.388 người tham gia.
- Năm 2015, toàn thành phố có 148.185/376.029 người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm tỷ lệ 39,4% (vượt 11,12% so với kế hoạch năm 2015 đề ra) và 39.569/80.783 hộ gia đình tập luyện thể thao chiếm tỷ lệ 48,9% (vượt 21.16% so với kế hoạch năm 2015 đề ra).
          - Thành phố và xã, phường đã tổ chức 111 giải thi đấu thể dục, thể thao các loại.
- Đã tổ chức kiểm tra được 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT, qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
- Đã bình xét và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công nhận và khen thưởng đối với 11 đơn vị đạt đơn vị TDTT tiên tiến cấp tỉnh và UBND thành phố công nhận, khen thưởng 08 đơn vị đạt đơn vị TDTT tiên tiến cấp thành phố
- Đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn công tác thể dục, thể thao cho công chức phụ trách thể dục, thể thao các xã, phường.
8. Công tác du lịch: 
          - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Chương trình kích cầu Du lịch Khánh Hòa năm 2015 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hoạt động của ngành Du lịch thành phố năm 2015.
- Năm 2015, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 3.800.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế là 801.650 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.039 tỷ đồng và có 50 tàu khách du lịch quốc tế cập cảng, có 49.681 du khách lên bờ tham quan thành phố.
- Đã chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành cơ sở lưu trú du lịch phối hợp với UBND các phường Lộc Thọ, Vạn Thạnh, Xương Huân, Tân Lập, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa tiến hành kiểm tra đột xuất 09 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, 5 điểm đặt bàn bán vé tour, qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở khách sạn, nhà hàng không để các công ty du lịch đặt bàn bán vé tour trước khách sạn và nhà hàng; các Công ty lữ hành không đặt bàn bán vé tour tại vỉa hè và hoạt động đúng địa chỉ đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ sở phải công khai giá dịch vụ cho thuê phòng lưu trú.
- Năm 2015, Tổ kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh du lịch đã kiểm tra được 84 cơ sở lưu trú du lịch; 10 cơ sở kinh doanh lữ hành, đại lý lữ hành. Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra chỉ lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở sớm khắc phục các lỗi còn thiếu trong hoạt động kinh doanh, không phát hiện trường hợp nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 66 lượt nhằm kịp thời, chấn chỉnh, nhắc nhở công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tham quan phục vụ khách du lịch trong các ngày lễ lớn năm 2015.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản:  
a) Công tác báo chí:
- Năm 2015, Phòng đã tổng hợp 437 tin bài viết về thành phố Nha Trang phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.
-  Tổng hợp, báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quý I/2015; 6 tháng đầu năm 2015 và Quý III/2015 và Quý IV/2015 theo quy định.
b) Công tác phát thanh:
Năm 2015, Phòng đã biên tập 18 tin và hướng dẫn tuyên truyền về thực hiện Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt; Luật Biển Việt Nam; tuyên truyền thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trong hoạt động Quảng cáo và Trật tự đô thị và An toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố; công tác tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tăng cường phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng; triển khai dự án đầu tư xây dựng Chợ Đầm Nha Trang trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số Điều của Luật An toàn thực phẩm; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015; Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) và Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết; Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; phòng, chống bệnh dại ở người; phòng, chống bệnh cúm A ở người và công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân gọi nhập ngũ 2016.
- Theo dõi hoạt động hệ thống loa truyền thanh không dây dọc tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú. Biên soạn tin thông báo các chương trình Festival Nha Trang – Khánh Hòa 2015 băng 2 thứ tiếng (Anh và Việt) phát trên hệ thống loa không dây dọc bờ biển công viên đường Trần Phú và dịch, thu âm nội dung tuyên truyền về Nội quy quản lý Công viên bờ biển Trần Phú. Đồng thời cung cấp tiếp 200 bài hát nhạc không lời trong nước và nước ngoài để phục vụ khách du lịch.
     - Trong năm 2015, đã tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của 12 Đài truyền thanh cơ sở .
c) Công tác xuất bản:
Trong năm 2015, đã triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Thông tư 03/TT-BTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP đến  tât cả các cơ sở dịch vụ photocopy trên địa bàn thành phố. 
- Năm 2015, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa và thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 85 cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy tại các xã, phường. Trong đó,  qua kiểm tra đã phát hiện 15 cơ sở nghỉ kinh doanh, lập biên bản kiểm tra hành chính  65 cơ sở và 02 biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra một số cơ sở in ấn trên địa bàn thành phố.
- Đã thực hiện kiểm tra 16 cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm để thu hồi các ấn phẩm vi phạm, qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 09 cuốn sách “ Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định lại nội dung theo thẩm quyền.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Năm 2015, đã tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhất là tập trung triển khai thực hiện sử dụng văn bản điện tử theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Mạng truyền số liệu chuyên dùng theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, chứng thư số chuyên dùng theo Kế hoạch số 6880/KH-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, thư điện tử công vụ  theo quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và tham mưu phê duyệt các Quyết định như: Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử thành phố; Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, duyệt và xuất bản thông tin Cổng thông tin điện tử thành phố; Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Kết quả thực hiện như sau:
+ Về mạng truyền số liệu chuyên dùng: Hiện nay các phòng, ban và UBND các xã, phường mới thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm Viễn thông Khánh Hòa.
+  Về chứng thư số chuyên dùng: Có 12 phòng, ban và 27 xã, phường thực hiện cho cơ quan, còn cho cá nhân chưa thực hiện.
+ Về thư điện tử công vụ: có 74 đơn vị phòng, ban và 718 cá nhân được cấp thư điện tử công vụ.
- Tham mưu UBND thành phố thay thiết bị hệ thống mạng nội bộ khu liên cơ quan thành phố.
- Triển khai tập huấn cho đội ngũ công chức chuyên trách công nghệ thông tin phòng, ban thuộc thành phố và các xã, phường bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND thành phố.
11. Công tác bưu chính- viễn thông:
a) Về viễn thông:
Trong năm 2015, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: Năm 2015, Phòng đã tiếp nhận 213 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 161 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 52 hồ sơ không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
b)  Về bưu chính:
- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận tiêu chí 8 về Bưu điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của đơn vị xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh thành phố Nha Trang.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn thành phố. Năm 2015, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 31 cơ sở thuê bao di động trả trước, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị: 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang” năm 2015.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức ra quân thực hiện tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang (ngày 21/6/2015 và 29/6/2015) chào mừng Festival Biển 2015 và Đại hội Đảng bộ thành phố.
- Tổ Kiểm tra liên ngành thực hiện Quy chế nếp sống VMĐT đã kiểm tra 15 lượt, Tổ đã lập biên bản nhắc nhở các cơ sở đảm bảo vệ sinh môi trường và chấm dứt các hành vi vi phạm.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức văn hóa – xã hội, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Kết quả thực hiện như sau:
- 3.172 câu khẩu hiệu; 1.160 m2 pano, 297 lượt cổ động bằng xe và 6.194 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn. Đã kiểm tra 409 lượt cơ sở, phát hiện và xử lý 14 trường hợp, với số tiền phạt 54.500.000 đồng.  
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 319 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân.
14. Thực hiện công tác xã hội hóa về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan:
Đã vận động tài trợ tuyên truyền trực quan về an toàn giao thông được 200m2; chào mừng năm mới 2015 và giao nhận quân năm 2015 được 10 băng- rôn ngang, 320 băng-rôn; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được 150 băng-rôn dọc; Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2015), 300 băng rôn dọc. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, băng rôn dọc 200 tấm; Chào mừng Liên hoan các Làng Văn hóa thành phố Nha Trang năm 2015. Số lượng: 50 tấm băng - rôn dọc 0.8m x 2m; Kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Số lượng: 250 tấm băng - rôn dọc 0.8m x 2m. Tổng số tiền là : 135.164.000 đồng.
15. Công tác cải cách hành chính:
- Năm 2015, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2015.
- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2015 của thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 147 văn bản các loại thuộc lĩnh vực văn hóa – thông tin trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 06 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke và 161 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
16. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Trong năm 2015, Phòng đã nhận 07 trường hợp về giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Phòng đã trả lời đơn thư và giải quyết 04 trường hợp, tham mưu UBND thành phố giải quyết 02 trường hợp theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
Năm 2015, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên trong năm 2015 tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện 10 năm  Luật Phòng, chống tham nhũng.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Trong năm 2015, lãnh đạo Phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công tác đột xuất do UBND thành phố và ngành cấp trên giao. 
- Sự phối hợp kịp thời của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan với các Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và công chức Văn hóa –Xã hội, cán bộ phụ trách công tác thể thao, gia đình và du lịch các xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao.
- Đã tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố và luôn chủ động, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, xuất bản phẩm, trò chơi điện tử gần trường học, Internet theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố.
2. Hạn chế, khuyết điểm:
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến:
- Tình hình kiểm tra thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan chưa kịp thời và hiệu quả chưa cao.
- Công tác tham mưu trong lĩnh vực công nghệ thông tin chưa kịp thời.
a) Nguyên nhân khách quan: 
Một số quy định của pháp luật của ngành chưa được ban hành như: xử lý vi phạm hành chính đối với chèo kéo khách du lịch, quy chế quản lý hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở…
b) Nguyên nhân chủ quan:
- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường chưa thật sự quan tâm đến công tác văn hóa – thông tin, nhất là công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, văn minh đô thị và thông tin, tuyên truyền.
- Cán bộ, công chức, nhân viên chưa được bồi dưỡng về kiến thức quản lý hành chính, chuyên môn ngành phụ trách nên còn lúng túng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện, nhân viên hợp đồng chưa thật sự an tâm công tác do chế độ phụ cấp trách nhiệm không có lại kiêm nhiệm nhiều việc, tư tưởng không ổn định; đội ngũ công chức Văn hóa- Xã hội một số xã, phường lại kiệm nhiệm nhiều việc nên không đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đề ra, công tác báo cáo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành thiếu nghiêm túc.
IV .  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016
1. Phương hướng:
Năm 2016, ngành Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang tiếp tục tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9,  khoá XI “ Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, mà trọng tâm là tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh trong xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá- văn nghệ phục vụ kịp thời các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương, tiếp tục tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại, và sự xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch. Đồng thời triển khai có hiệu quả “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Năm 2016, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau đây:
1. Có 99% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa;
2. Có 80 % hộ được công nhận gia đình văn hóa;
3. Có 65 % thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng Văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”.
4. Kiểm tra 160 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa;
5. Kiểm tra 80 cơ sở lưu trú du lịch;
6. Kiểm tra 30 cơ sở Câu lạc bộ thể dục, thể thao;
7. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 149.435/373.588 đạt 40 % ;
8. Gia đình luyện tập thể dục thể thao là 32.308/80.770 hộ đạt 40 %;
9. Có 16 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố;
10. Tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động 453 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và  Nhóm, phòng, chống bạo lực gia đình;
11. Kiểm tra 80 cơ sở đại lý hoạt động Internet;
12. 100 % di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn được kiểm tra;
13. Phấn đấu năm 2016 có 4 triệu khách du lịch đến tham quan với tổng doanh thu tăng 25 % so với năm 2015.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan:
 Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ của đất nước, địa phương và các sự kiện chính trị, văn hóa. Đặc biệt tập trung cao điểm cho đợt tuyên truyền chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2016); 41 năm Ngày giải phóng  tỉnh Khánh Hòa ( 02/4/1975- 02/4/2016); 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc ( 30/4/1975-30/4/2016); Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10-3 Âm lịch); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 19-5/2016); 86 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa ( 16/7/1930-16/7/2016); 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945- 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945- 02/9/2016); 71 năm Ngày Nha Trang- Khánh Hòa kháng chiến ( 23/10/1945- 23/10/2015); 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946-19/12/2016) ; 72 Ngày thành lập QĐND Việt Nam ( 22/12/1944-22/12/2016) và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội của địa phương như: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, An toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và phòng, chống các loại dịch bệnh ở người và gia súc.
2.2. Công tác văn hoá- văn nghệ:
  Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên cơ sở phải đầu tư xây dựng và dàn dựng các chương trình văn nghệ có nội dung nghệ thuật và giá trị tư tưởng cao theo các chủ đề của các ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại của đất nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức tốt các hoạt động văn hoá- văn nghệ ở cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân thành phố.
2.3. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa:
- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật quảng cáo năm 2012, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Quyết định số 2965/ QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025 và Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà "về việc phê duyệt Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2014-2020" và các quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa không lành mạnh trên địa bàn thành phố. Từng bước xây dựng môi trường văn hóa thành phố lành mạnh.
2.4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá :
- Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện tốt Đề án quy hoạch phát triển Ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
- Tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố” triển khai có hiệu quả Phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
 - Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 29/10/2009 của Thành ủy Nha Trang về Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2014 của UBND thành phố về Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang.
2.5. Công tác quản lý di sản văn hóa:
- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác tu bổ các di tích lịch sử văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND thành phố (khóa X) cụ thể là đình Phương Câu, phường Vạn Thạnh.
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội năm 2016 và công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, mất cắp cổ vật  tại các di tích lịch sử văn hóa.
2.6. Hoạt động thể dục, thể thao:
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4338/UBND-TTVHTT ngày 11/10/2013 của UBND thành phố về phát triển thể dục, thể thao thành phố Nha Trang theo Chương trình hành động số 09-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Kế hoạch số 4705/KH-UBND-VHTT ngày 13/10/2015 của UBND thành phố về Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 .
2.7. Công tác du lịch:
  Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và Kế hoạch số 5126/UBND-VHTT ngày 05/11/2015 của UBND thành phố về hoạt động của ngành du lịch thành phố Nha Trang năm 2016. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, đảm bảo môi trường lành mạnh tại các điểm tham quan du lịch. 
2.8. Công tác gia đình:
- Tập trung tham mưu triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu giảm tỷ lệ số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn thành phố từ 15-20%.
2.9. Công tác phát thanh, báo chí, xuất bản:
 Tham mưu thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động phát thanh, báo chí, xuất bản theo quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế- xã hội của địa phương trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.
2.10. Công tác công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông:
- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông trong đó tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 4918/KH-UBND-VHTT ngày 27/10/2015 của UBND thành phố về Triển khai thực hiện quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 19/2014/QĐ- UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý Internet và trò chơi điện tử.
3. Giải pháp thực hiện:
3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ:
- Cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động cổ động trực quan nhằm tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố.
- Tập trung tuyên truyền, giáo dục về lối sống, nếp sống, đạo đức công dân vào các hoạt động của xã hội.
Công tác văn hóa- văn nghệ:
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng ở các xã, phường, cơ quan nhằm tạo cơ sở cho phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng trong thành phố phát triển vững chắc và toàn diện.
- Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt Hội thi múa lân, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Liên hoan Hát dân ca- Nhạc cổ, Liên hoan Đội tuyên truyền lưu động thành phố và tham gia đầy đủ các đợt liên hoan, hội thi cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tổ chức thành lập mới và duy trì sinh hoạt các CLB, nhóm sở thích tại Trung tâm Văn hoá- Thể thao thành phố và Trung tâm Văn hóa- Thể thao các xã và Nhà văn hóa các phường.
- Đồng thời thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn và năng khiếu nghệ thuật cho các cộng tác viên cơ sở là hạt nhân cho phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng.
3.2. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, quảng cáo:
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố. Mặt khác, cần tăng cường vai trò, trách  nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng trên từng địa bàn .
- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, công tác gia đình các xã, phường.
3.3. Công tác xây dựng đời sống văn hóa:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường đối với phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố phải gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về thực hiện các chỉ tiêu nhà nước như: Không sinh con thứ 3, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, chấp hành tốt các quy định về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, không vi phạm các tệ nạn xã hội như : tiêm chích matúy, cờ bạc, số đề…
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, thực hiện không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang. Kịp thời kiện toàn và củng cố Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào từ thành phố đến xã, phường.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã, Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn, Nhà Văn hóa phường và các Câu lạc bộ gia đình văn hóa.
3.4. Công tác thể dục, thể thao:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đối với công tác thể dục, thể thao nhất là phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong cộng đồng về tác dụng lợi ích của tập luyện thể dục, thể thao, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội phát triển phong trào, thể thao rộng khắp trong nhân dân.
- Tổ chức rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ các loại hình thể dục, thể thao tư nhân.
- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể thao tại các xã nông nghiệp sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân và tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
 3.5. Công tác du lịch:
  - Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về hoạt động du lịch của thành phố để thu hút khách du lịch đến thành phố.
  - Phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển du lịch, không còn tệ nạn xin ăn, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch.
  - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân có nhận thức đầy đủ trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch. Xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi, ăn xin, buôn bán hàng rong, theo bám, chèo kéo khách, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường góp phần tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan du lịch tại thành phố, là điểm đến an toàn và thân thiện.
- Phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, làm cho môi trường du lịch của thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.
 - Phát huy tốt các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ giáo dục truyền thống gắn với hoạt động phát triển du lịch tại địa phương.
3.6.Công tác gia đình:
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyền thông, thường xuyên tổ chức biểu dương, khen thưởng những gia đình tiêu biểu; nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
- Xây dựng các mô hình gia đình theo chuẩn mực no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực trong gia đình nhằm tạo điều kiện cho các gia đình tham gia sinh hoạt, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp nhau xây dựng gia đình văn minh, phát triển kinh tế.
- Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc ( 20/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ( 25/11).
- Tiếp tục duy trì và củng cố việc sinh hoạt lồng ghép các loại hình Câu lạc bộ ở cơ sở như: Câu lạc bộ Ông- bà- cháu, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, câu lạc bộ tiền hôn nhân….
3.7. Công tác công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông:
- Bố trí đủ công chức, viên chức chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường.
- Tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ dài hạn, ngắn hạn cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin ở các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố và xã, phường.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn băn điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 2739/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
- Tham mưu đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm theo quy định.
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
3.8. Công tác phát thanh, báo chí, xuất bản:
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các Đài truyền thanh xã, phường, thực hiện tiếp âm đầy đủ đài 03 cấp và phủ sóng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tận các khu dân cư.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh hòa.
- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận đăng ký hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động in ấn, xuất bản phẩm và photocopy.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 63


Hôm nayHôm nay : 2328

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75412

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6594541