1
First First First First First Second Third Four
09:13 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Báo cáo tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Thứ bảy - 10/01/2015 14:55
PHẦN A: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:

- Năm 2014, ngành văn hóa và thông tin thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Nha Trang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự hướng dẫn chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể thành phố, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời của các bộ phận phụ trách chuyên môn trong cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành văn hóa - thông tin thành phố hoàn thành nhiệm vụ.
2. Khó khăn:
- Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của ngành từ thành phố đến xã, phường không được thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng tác nghiệp, bên cạnh đó phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên hiệu quả công tác không cao.
- Trong năm thiếu một lãnh đạo Phó Trưởng phòng, hai nhân viên chuyển công tác, bên cạnh đó tư tưởng nhân viên hợp đồng thiếu an tâm công tác.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014
 1. Công tác quản lý nhà nước:
 1.1 Công tác tham mưu chỉ đạo và ban hành văn bản quản lý nhà nước:
 - Trong năm, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 98 văn  bản các loại, trong đó tham mưu ban hành Kế hoạch số 644/UBND-VHTT ngày 04/3/2014 của UBND thành phố về việc triển khai công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không rãi tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường phố; Kế hoạch số 837/KH-UBND-VHTT ngày 12/3/2014 Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2014; Kế hoạch số 4254/KH-UBND-VHTT ngày 03/10/2013 về hoạt động của ngành Du lịch thành phố Nha Trang 2014. Đồng thời, đã tham mưu UBND thành phố tổ chức các hội nghị như: Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2013; Hội thi múa Lân thành phố lần thứ XVIII – 2014 và Liên hoan hát Dân ca – nhạc cổ thành phố lần thứ VIII-2014; Tổ chức đi thăm và tặng quà cho 15 Thôn – Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong xây dựng phong trào năm 2013 nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2013; đi thăm và tặng quà 08 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạnh Việt Nam 21/6; tổ chức dâng hương tại các di tích lịch sử văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa và dịp lễ hội cúng xuân, thu hàng năm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc(20/3) và ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Trong năm 2014, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động quảng cáo, kinh doanh băng đĩa, ca nhạc, sân khấu, karaoke, vũ trường, cà phê giải khát, xuất bản phẩm, Internet và trò chơi điện tử gần trường học trên địa bàn thành phố năm 2014; Tổ Kiểm tra liên ngành chèo kéo khách du lịch xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch; Tổ Kiểm tra liên ngành văn minh đô thị xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các tuyến đường trung tâm thành phố về môi trường, quảng cáo rao vặt, lấn chiếm vỉa hè.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm.
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa – thông tin, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường năm 2014.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2014.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
Trong năm 2014, đã hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan và treo Quốc kỳ chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm như: kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014); kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Nha Trang – Khánh Hoà (02/4/1975-02/4/2014) và 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2014); kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/5/1954-07/5/2014); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10 tháng 3 âm lịch); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014); 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947-27/7/2014); kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014) và 69 năm Ngày Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945- 23/10/2014); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2014) và 68 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2014). Ngoài ra, đã hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và địa phương như: Tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014; tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamViệt Nam; Luật Biển Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014; “ Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy” lần thứ XIII năm 2014; Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); Ngày di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ X- 23/11/2014; Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2015; hướng dẫn tuyên truyền tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; phòng, chống các tệ nạn xã hội nhất là phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới.
2.  Hoạt động văn hóa- văn nghệ:
- Trong năm 2014, Phòng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức thành công 03 hội thi, liên hoan như: Liên hoan hát Dân ca – nhạc cổ thành phố lần thứ VIII – 2014; Hội thi múa Lân thành phố lần thứ VIII – 2014; Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XVIII-2014.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa, trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, Câu lạc bộ Guitar Cường Tùng tổ chức 13 đêm văn nghệ tại Hội Hoa Xuân thành phố 2014 từ ngày 23/01/2014 đến 04/2/2014).
- Phối hợp với Thành đoàn Nha Trang tổ chức liên hoan Đội tuyên truyền các ca khúc cách mạng thành phố Nha Trang lần thứ XII năm 2014.
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao đã thực hiện và tham gia Hội thi, Liên hoan cấp tỉnh gồm:
+ Hội thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ XVIII TP. Nha Trang hè năm 2014; Hội thi tìm hiểu “Di sản thành phố Nha Trang năm 2014.
+ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ XII năm 2014.
+ Liên hoan Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII năm 2013, kết quả đạt giải B toàn đoàn.
+ Hội thi Kể chuyện sách Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2014.
+ Tổ chức 02 chương trình ca – múa – nhạc tổng hợp tại Quảng trường 2/4 chào mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014 và Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) và 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014).
+ Tổ chức Chương trình văn nghệ trong lễ ra mắt Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng.
3. Về quản lý nhà nước về văn hoá và hoạt động quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
- Trong năm 2014, đã tiếp nhận 06 hồ sơ xin phép đăng ký kinh doanh karaoke, đã tham mưu UBND thành phố cấp phép và trả kết quả 05; 01 cơ sở không đủ điều kiện cấp giấy phép.
- Tham gia với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định 03 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó 02 cơ sở đủ điều kiện cấp phép tại số 50 đường Hồng Bàng, phường Tân Lập; số 50-54 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa và 01 cơ sở không đủ điều kiện cấp phép (gần trường học) tại số 57 Phước Long, phường Phước Long.
- Đã tiếp nhận 25 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính:
Trong năm 2014, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 297/175 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, đạt tỷ lệ 169, 7%. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 59 trường hợp (trong đó 03 cơ sở kinh doanh karaoke, 08 cơ sở kinh doanh băng đĩa, 10 cơ sở kinh doanh quảng cáo, 33 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, 02 kinh doanh nhà hàng, 02 kinh doanh cà phê giải khát). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 238 triệu đồng chẵn, tịch thu 157 đĩa CD, VCD.
c) Công tác quảng cáo:
Trong năm 2014, Phòng tiếp nhận hồ sơ thông báo quảng cáo băng- rôn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp gồm 265 đơn vị, trong đó băng- rôn ngang 1.416 cái, băng rôn dọc 16.123 cái, khác 24 cái.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
 a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2572/UBND-VHTT ngày 04/6/2012 của UBND thành phố về thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
- Tổ chức lễ phát động xây dựng Thôn văn hóa ở 03 thôn Tân Thành, Liên Thành và Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2014 cho đối tượng là Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, Chủ tịch UBMTTQVN và Công chức Văn hóa – xã hội 27 xã, phường vào ngày 14/8/2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị.
- Kết quả đăng ký Gia đình văn hóa toàn thành phố năm 2014 là 77.914/78.818 hộ đạt 98,9%. Cuối năm có 72.974/ 77.865 hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,7%, có 288/ 363 thôn, tổ dân phố văn phố giữ vững danh hiệu năm 2014, đạt tỷ lệ 79,3%.
b) Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:
- Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh đô trong việc cưới, việc tang và lễ hội và ban hành Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2014 về Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3502/UBND-VHTT ngày 21/8/2013 của UBND thành phố về việc triển khai công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường phố.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2014 “về việc triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang tại 14 xã, phường”.
 Kết quả vận động:
+ Việc cưới: có 1.932 đám cưới, có 50 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo).
+ Việc tang: có 1.206 đám tang, trong đó có 1.043 trường hợp khai tử đúng hạn, có 232 trường hợp hỏa táng (số liệu của 27/27 xã, phường báo cáo). Có 810/1.206 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, rắc tiền thật trên đường đưa tang chiếm tỷ lệ 67%.
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các di tích lịch sử đình, đền, miếu năm 2014 trên địa bàn.
- Năm 2014, trên địa bàn thành phố có 04 di tích tiến hành tu bổ: đình Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh; đình Vạn Thạnh, phường Vạn Thạnh; đình Bình Tân, phường Vĩnh Trường; đình Xương Huân, phường Xương Huân đã tiến hành công tác giao thầu tu bổ di tích với dự toán kinh phí là 3 tỷ 628 triệu, trong đó đình Bình Tân là 938 triệu, đình Vạn Thạnh 427 triệu, đình Xương Huân 648 triệu, đình Phú Vinh 1, 6 tỷ.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác quản lý di tích lịch sử- văn hóa trên lĩnh vực phòng, chống cháy nổ và chống mất cắp di tích trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014. Đã tổ chức kiểm tra được 35 di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, chưa phát hiện di tích bị xâm hại.
- Trong năm 2014, có 34 đình tổ chức lễ hội dân gian thường kỳ. Công tác tổ chức lễ hội được diễn ra an toàn, đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Công tác thể dục, thể thao:
- Tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch số 3127/UBND-VHTT ngày 08/8/2011 của UBND thành phố về phát triển thể dục, thể thao thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015.
- Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn bồi dưỡng công tác thể dục, thể thao năm 2014 cho 54 cán bộ lãnh đạo UBND và chuyên trách thể dục, thể thao các xã, phường.
- Trong năm 2014, Tổ kiểm tra liên ngành về thể dục, thể thao kiểm tra được 32/25 cơ sở về hoạt động thể dục, thể thao. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 05 triệu đồng.
- Năm 2014, toàn thành phố có 147.394/373.588 người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm tỷ lệ 39,4% và 39.405/80.770 hộ gia đình tập luyện thể thao chiếm tỷ lệ 48,8%.
- Có 11/27 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh và 07 xã, phường đạt cấp thành phố.
- Báo cáo kết quả triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại 3 năm (2012-2014)”.
7. Công tác du lịch:
- Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 4254/UBND- VHTT ngày 03/10/2013 của UBND thành phố Nha Trang về hoạt động của ngành du lịch thành phố Nha Trang 2014.
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch Kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang trong các ngày nghỉ lễ năm 2014 và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang trong các ngày nghỉ lễ năm 2014. Kết quả đã kiểm tra được 11 cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 01 cơ sở. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 12 triệu đồng.
- Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014. Kết quả đã kiểm tra được 80/50 cơ sở lưu trú du lịch, đạt tỷ lệ 160%, 02 cơ sở hoạt động kinh doanh lữ hành, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
 - Đã phối hợp với Công an thành phố và Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án đảm bảo TTATXH cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh lưu trú đến 400 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch.
- Năm 2014, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 3.329.850 người so với cùng kỳ tăng 118,22%; trong đó khách quốc tế là 819.700 người so với cùng kỳ tăng 119,17%; khách nội địa là 2.979.450 người. Số ngày khách lưu trú 7.738.500 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 3.160.200 ngày; khách nội địa là 5.423.580 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 5.284,45 tỷ đồng. 
- Trong năm 2014, thành phố có 39 tàu du lịch khách quốc tế, tổng số khách lên bờ tham quan 30.480 khách.
- Đã chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành về bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra được 48 lượt.
8. Công tác gia đình:
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân “Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3” với 120 đại biểu tham dự và tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với 28 xe cổ động của các xã, phường và Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố tham gia.
- Đã tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” năm 2014 với gần 110 đại biểu tham dự trong đó có 27 đại biểu là Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.
- Đã triển khai hướng dẫn hoạt động tuyên truyền Ngày 25/11, ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố mở lớp tập huấn bồi dưỡng cho 108 Câu lạc bộ phát triển Gia đình bền vững của 27 xã, phường và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình các xã, phường.
- Thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả công tác thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 6 tháng đầu năm và năm 2014 theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại 15 xã, phường năm 2014.
- Tiếp tục duy trì và củng cố 443 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 443 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 1241 địa chỉ tin cậy, 27 cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại Trạm Y tế và 27 đường dây nóng tại 27 xã, phường.
- Trong năm 2014, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 16 vụ bạo lực gia đình so với năm 2013 giảm 01 vụ.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- Trong năm 2014, Phòng đã tổng hợp được 701 tin bài viết về thành phố Nha Trang từ các báo nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quý I, II, III và năm 2014. Kết quả có 51 cơ quan thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với 97 lượt.
b) Công tác phát thanh:
- Đã tiếp nhận bàn giao theo dõi công tác chấm điểm thi đua hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường.
- Trong năm 2014, đã biên soạn được 26 bài tuyên truyền và hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trong đó tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013, Luật Biển Việt Nam, về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, An toàn giao thông, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, phòng, chống ma túy, công tác dân vận, Luật An toàn thực phẩm, Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2014 của Thủ trướng Chính phủ, Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung, khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và thực hiện quy chế nếp sống văn minh đô thị trong hoạt động quảng cáo.
c) Công tác xuất bản:
Trong năm 2014, đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin xây dựng kế hoạch kiểm tra về hoạt động xuất bản phẩm và thu hồi sách vi phạm:
- Đã kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh buôn bán các loại bản đồ giao thông – du lịch Nha Trang trên địa bàn thành phố; 25 lượt cơ sở kinh doanh buôn bán xuất bản phẩm theo chỉ đạo.
- 52 cơ sở photo, in ấn, xuất bản phẩm. Nhắc nhở một số cơ sở kinh doanh làm thủ tục và hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực photo, in ấn, xuất bản phẩm theo quy định.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Biên tập; xây dựng định mức chế độ nhuận bút cho hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.
- Xây dựng và thực hiện chạy thử Trang thông tin điện tử của Phòng tại địa chỉ http://pvhttnt.vn
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 6043/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 Về việc ban hành quy chế đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hệ thống thông tin nội bộ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố; triển khai quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 và Quyết định số 2946 ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa; báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 và tập huấn chuyển giao bản quyền phần mền Microsoft office 2010 cho 40 cán bộ, công chức, nhân viên các phòng, ban thuộc UBND thành phố.
11. Công tác bưu chính- viễn thông:              
 a) Viễn thông:
- Đã hoàn thành thống kê danh sách cơ sở đại lý internet bao gồm trò chơi điện tử gần trường học trên địa bàn thành phố năm 2014 là 326 cơ sở (trong đó có 26 cơ sở gần trường học).
- Trong năm 2014, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 102 lượt cơ sở kinh doanh đại lý Internet. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 04 đại lý Internet không niêm yết đầy đủ nội quy, nội quy cấm theo quy định. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1.400.000 đồng.
- Đã chỉ đạo 04 phường Phước Hải, Phước Long, Phước Tân và Phước Hòa xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử cách trường học dưới 200m và hoạt động quá 22 giờ đêm.
- Đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 23/2013/TT-BTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho cán bộ Lãnh đạo UBND, công chức văn hóa- thông tin các xã, phường và 300 cơ sở kinh doanh Đại lý Internet.
b) Bưu chính:
- Đã thực hiện hoàn thành thống kê báo cáo các cơ sở hoạt động kinh doanh điện thoại di động năm 2014 là 227 cơ sở.
- Trong năm 2014, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hoá - Thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 51 cơ sở thuê bao di động trả trước, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Trong năm 2014, tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Quy chế nếp sống văn minh đô thị năm 2014” và kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang đợt 1 (từ ngày 20/4/2014 đến 20/6/2014) và đợt 2 (từ 01/8 đến ngày 30/9).
- Phối hợp với Thành đoàn Nha Trang và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức huy động lực lượng đoàn viên, hội viên ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt đợt I theo Kế hoạch số 1983/UBND-VHTT ngày 26/3/2014 của UBND thành phố. Kết quả có 1.233 người tham gia, đã tẩy xóa được 4.900 trụ, bốt điện có dán quảng cáo. Đợt 2 vào ngày 17/8/2014 theo Kế hoạch số 3331/KH-UBND-VHTT ngày 13/8/2014 về việc tuyên truyền, tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang.
-  Tổ Kiểm tra liên ngành thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị thành phố đã tổ chức kiểm tra 27 buổi về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị tại 12 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố Nha Trang.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức văn hóa – thông tin, các xã, phường đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương. Kết quả thực hiện như sau:
- Đã treo 2.625 câu khẩu hiệu; 621 m2 pano, 153 lượt cổ động bằng xe và 3.999 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh các xã, phường.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa:  Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn. Đã kiểm tra 617cơ sở, lập biên bản vi phạm 19 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 45.450.000 đồng. 
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 244 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.
14. Thực hiện công tác xã hội hóa về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan:
Đã vận động thực hiện xã hội hóa công tác thông tin, tuyên truyền về Mừng Đảng- Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, công tác gọi công dân nhập ngũ, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, xây dựng Nông thôn mới và chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014), 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2015 với tổng số tiền 124.036.800 đồng, trong đó thực hiện 191 m2 pano, 358 m2 băng rôn ngang 2 mặt, 860 m2 băng rôn dọc phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của UBND thành phố.
15. Công tác cải cách hành chính:
- Trong năm 2014, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng.
- Đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác dân vận của Phòng.
- Đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-VHTT ngày 11/8/2014 về việc Quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cấp Giấy phép kinh doanh karaoke của Phòng.
- Đã thực hiện việc cấp đổi lại con dấu cơ quan và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại Công văn số 3376/UBND-NV ngày 14/8/2014.
- Đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của Phòng.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 98 văn bản các loại thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 05 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
16. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Trong năm 2014, Phòng tiếp nhận 12 trường hợp về giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Đã tham mưu UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền 02 trường hợp, 10 trường hợp Phòng đã giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
Trong năm 2014, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên trong năm 2014 tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Trong năm 2014, lãnh đạo Phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công tác đột xuất do UBND thành phố và ngành cấp trên giao.
- Sự phối hợp đồng bộ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan với các Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và công chức văn hóa - thông tin, cán bộ phụ trách công tác thể thao, gia đình và du lịch các xã, phường đã tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
- Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.
- Chủ động, kiểm tra, xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, xuất bản phẩm, trò chơi điện tử gần trường học, Internet theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố.
2. Hạn chế, khuyết điểm:
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến:
- Tình hình kiểm tra thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan chưa kịp thời.
- Công tác tham mưu trong lĩnh vực công nghệ thông tin còn hạn chế.
- Công tác nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố có lúc chưa được kịp thời, đầy đủ. Chưa mạnh dạn đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành với UBND thành phố.
a) Nguyên nhân khách quan:
Một số quy định của pháp luật của ngành chưa được ban hành như: xử lý vi phạm hành chính đối với chèo kéo khách du lịch, quy chế quản lý hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở…
b) Nguyên nhân chủ quan:
- Khối lượng công việc có lúc phát sinh nhiều, thiếu lãnh đạo Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn và có 02 nhân viên chuyển cơ quan khác nên hầu hết cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đều phải kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc nhiệm vụ  hoàn thành không kịp thời.
- Một số xã, phường chưa thật sự quan tâm đến công tác văn hóa – thông tin, nhất là công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, văn minh đô thị và thông tin, tuyên truyền.
- Cán bộ, công chức, nhân viên chưa được bồi dưỡng về kiến thức quản lý hành chính, chuyên môn ngành phụ trách nên còn lúng túng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện, nhân viên hợp đồng chưa thật sự an tâm công tác do chế độ phụ cấp trách nhiệm không có lại kiêm nhiệm nhiều việc, tư tưởng không ổn định; đội ngũ công chức văn hóa – thông tin một số xã, phường lại kiệm nhiệm nhiều việc nên không đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đề ra, công tác chuyên môn thường làm lấy lệ, đại khái.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015
I. MỤC TIÊU

Năm 2015, ngành Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9,  khoá XI “ Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, mà trọng tâm là tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh trong xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá- văn nghệ phục vụ kịp thời các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương, tiếp tục tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại, và sự xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch. Đồng thời triển khai có hiệu quả “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau đây:
1. Có 80 % hộ được công nhận gia đình văn hóa ;
2. Có 65 % thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng Văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”.
3. Kiểm tra 160 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa;
4. Kiểm tra 80 cơ sở lưu trú du lịch;
5. Kiểm tra 35 cơ sở Câu lạc bộ thể dục, thể thao;
6. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 106.380 đạt  29 % ;
7. Gia đình luyện tập thể dục thể thao là 23.282 hộ đạt  34,5 %;
8. Có 16 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố;
9. Tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động 453 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và  453 Nhóm, phòng, chống bạo lực gia đình;
10. Kiểm tra 80 cơ sở đại lý hoạt động Internet;
11. 100 % di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn được kiểm tra;
12. Phấn đấu năm 2015 có 3 triệu 2 khách du lịch đến tham quan với tổng doanh thu là  5.000 tỷ đồng.
II. NHIỆM VỤ                                                                                
1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan:
 Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và các sự kiện chính trị, văn hóa. Đặc biệt tập trung cao điểm cho các đợt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm Ngày giải phóng  tỉnh Khánh Hòa ( 02/4/1975- 02/4/2015); 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc ( 30/4/1975-30/4/2015); Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10-3 Âm lịch); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 19-5/2015); 85 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa ( 16/7/1930-16/7/2015); 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945- 02/9/2015); 70 năm Ngày Nha Trang- Khánh Hòa kháng chiến ( 23/10/1945- 23/10/2015); Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930- 18/11/2015) Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sự kiện văn hóa Festival Biển 2015 và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, An toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và phòng, chống các loại dịch bệnh ở người và gia súc.
2. Công tác văn hoá văn nghệ:
  Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên cơ sở phải đầu tư xây dựng và dàn dựng các chương trình văn nghệ có nội dung nghệ thuật và giá trị tư tưởng cao theo các chủ đề của các ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại của đất mước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức tốt các hoạt động văn hoá- văn nghệ ở cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân thành phố.
3. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa :
- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật quảng cáo năm 2012 và Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà "về việc phê duyệt Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2014-2020" và các quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa không lành mạnh trên địa bàn thành phố. Từng bước xây dựng môi trường văn hóa thành phố lành mạnh.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá :
- Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện tốt Đề án quy hoạch phát triển Ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
- Tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố” triển khai có hiệu quả Phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất xây dựng gia đình, thôn, tổ, xã, phường văn hóa làm nồng cốt của phong trào.
 - Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 29/10/2009 của Thành ủy Nha Trang về Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2014 của UBND thành phố về Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang.
5. Công tác quản lý di sản văn hóa:
- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác tu bổ 05 di tích lịch sử văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND thành phố khóa X cụ thể là đình Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, đình Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, đình Phương Câu, phường Vạn Thạnh, đình Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp và miếu An Nghĩa, phường Phương Sơn.
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội năm 2015 và công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ, mất cắp cổ vật  tại các di tích lịch sử văn hóa.
6. Hoạt động thể dục, thể thao:
Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại” và Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao thành phố giai đoạn 2011-2015 nhất là phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao.
7. Công tác du lịch:
  Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và Kế hoạch số 4267/UBND-VHTT ngày 06/10/2014 của UBND thành phố về hoạt động của ngành du lịch thành phố Nha Trang năm 2015, nhằm hưởng ứng hoạt động Festival Biển năm 2015. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, đảm bảo môi trường lành mạnh tại các điểm tham quan du lịch.
8. Công tác gia đình:
- Tập trung tham mưu triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu giảm tỷ lệ số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn thành phố từ 15-20%.
9. Công tác phát thanh, báo chí, xuất bản:
Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, phát thanh, xuất bản trên địa bàn thành phố nhất là thực hiện tốt Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế- xã hội của địa phương trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.
10. Công tác công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông:
- Tập trung tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông nhất là công tác quản lý có hiệu quả về hoạt động đại lý Internet và trò chơi điện tử. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý Internet và trò chơi điện tử.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện tốt Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 19/2014/QĐ- UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ:

a) Công tác thông tin, tuyên truyền:
- Cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động cổ động trực quan nhằm tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trật tự xã hội của thành phố.
- Tập trung tuyên truyền, giáo dục về lối sống, nếp sống, đạo đức công dân vào các hoạt động của xã hội.
b) Công tác văn hóa- văn nghệ:
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng ở các xã, phường, cơ quan nhằm tạo cơ sở cho phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng trong thành phố phát triển vững chắc và toàn diện.
- Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt Hội thi múa lân, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Liên hoan Hát dân ca- Nhạc cổ, Liên hoan Đội tuyên truyền lưu động thành phố và tham gia đầy đủ các đợt liên hoan, hội thi cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tổ chức thành lập mới và duy trì sinh hoạt các CLB, nhóm sở thích tại Trung tâm Văn hoá- Thể thao thành phố và Trung tâm Văn hóa- Thể thao các xã và Nhà văn hóa các phường.
- Đồng thời thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn và năng khiếu nghệ thuật cho các cộng tác viên cơ sở là hạt nhân cho phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng.
2. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, quảng cáo:
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố. Mặt khác, cần tăng cường vai trò, trách  nhiệm và quyền hạn của UBND các xã, phường trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng trên từng địa bàn .
- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, công tác gia đình các xã, phường.
3. Công tác xây dựng đời sống văn hóa:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường đối với phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố phải gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân  chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước như: Không sinh con thứ 3, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, không vi phạm các tệ nạn xã hội như: tiêm chích matúy, cờ bạc, số đề…
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang. Kịp thời kiện toàn và củng cố Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào từ thành phố đến xã, phường.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo hướng dẫn và chuẩn tổng kết 15 năm Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã, phường và cấp thành phố. Đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã, Nhà Văn hóa phường và các Câu lạc bộ gia đình văn hóa.
4.  Công tác thể dục, thể thao:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đối với công tác thể dục, thể thao nhất là phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong cộng đồng về tác dụng lợi ích của tập luyện thể dục, thể thao, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội phát triển phong trào, thể thao rộng khắp trong nhân dân.
- Đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể thao tại các xã nông nghiệp sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân và tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
 5. Công tác du lịch:
a) Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về hoạt động du lịch của thành phố để thu hút khách du lịch đến thành phố.
b) Phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển du lịch, không còn tệ nạn xin ăn, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân có nhận thức đầy đủ trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch. Xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi, ăn xin, buôn bán hàng rong, theo bám, chèo kéo khách, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường góp phần tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan du lịch tại thành phố, là điểm đến an toàn và thân thiện.
d) Phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, làm cho môi trường du lịch của thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.
đ) Thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo và phục dựng các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, phục vụ giáo dục truyền thống gắn với hoạt động phát triển du lịch tại địa phương.
6.Công tác gia đình:
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyền thông, thường xuyên tổ chức biểu dương, khen thưởng những gia đình tiêu biểu; nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
- Xây dựng các mô hình gia đình theo chuẩn mực no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực trong gia đình nhằm tạo điều kiện cho các gia đình tham gia sinh hoạt, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp nhau xây dựng gia đình văn minh, phát triển kinh tế.
- Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư ( khóa IX) về “ Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc ( 20/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ( 25/11).
- Tiếp tục duy trì và củng cố việc sinh hoạt lồng ghép các loại hình Câu lạc bộ ở cơ sở như: Câu lạc bộ Ông- bà- cháu, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, câu lạc bộ tiền hôn nhân….
Trên đây là báo cáo kết quả công tác văn hóa- thông tin năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang.
 Kính báo cáo./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 1748

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74832

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6593961