1
First First First First First Second Third Four
09:56 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Tổng kết hoạt động công tác văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch và công tác gia đình năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Thứ tư - 28/05/2014 07:54
PHẦN A: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        1. Thuận lợi:
- Năm 2013, ngành văn hóa và thông tin thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Nha Trang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự hướng dẫn chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể thành phố, sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các bộ phận phụ trách chuyên môn trong cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành văn hóa - thông tin thành phố hoàn thành nhiệm vụ.
        2. Khó khăn:
- Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của ngành từ thành phố đến xã, phường không được thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng tác nghiệp, bên cạnh đó phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên hiệu quả công tác không cao.
- Trong năm thiếu một lãnh đạo Phó Trưởng phòng, một công chức phụ trách quản lý văn hóa qua đời và nhân viên hợp đồng thiếu an tâm công tác.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013
 1. Công tác quản lý nhà nước:
 1.1 Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước:
 - Trong năm, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 92 văn  bản các loại, trong đó tham mưu ban hành Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND thành phố về Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước thành phố Nha Trang; Công văn về việc triển khai công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không rãi tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường phố; Công văn về việc chấm điểm thi đua công tác vận động treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trên địa bàn thành phố Nha Trang...
- Ngoài ra, đã tham mưu UBND thành phố tổ chức thành công các Hội nghị, lễ hội như: Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho 15 Thôn – Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong xây dựng phong trào năm 2012 nhân dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2012; Hội thi múa Lân thành phố lần thứ XVII – 2013 và Liên hoan hát Dân ca – nhạc cổ thành phố lần thứ VII-2013; Tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của thành phố tham gia trong Chương trình lễ hội Festival biển 2013 “Nha Trang – Biển hẹn”; Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà 08 cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạnh Việt Nam 21/6; Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ II năm 2013 thành phố Nha Trang; phối hợp với Mặt trận thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình cho Trưởng Ban chỉ đạo, Thường trực UBMTTQ, công chức văn hóa – xã hội và Trưởng ban công tác mặt trận các xã, phường; tổ chức hoạt động hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 28/6/2013.
1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Phòng:
- Trong năm 2013, lãnh đạo cơ quan đã tập trung chỉ đạo, điều hành các bộ phận phụ trách chuyên môn và Công chức Văn hóa – Xã hội 27 xã, phường tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ 2013; kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2013); tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2013; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013; kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Nha Trang – Khánh Hoà (02/4/1975-02/4/2013) và 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2013) và ngày Quốc tế lao động 1/5; tuyên truyền Ngày giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch; tuyên truyền Festival biển 2013; kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013); kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2013; kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2013); tuyên truyền tháng “An toàn giao thông”, tháng “phòng, chống ma túy”; kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2013); kỷ niệm 68 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến 23/10/1945-23/10/2013; tuyên truyền hưởng ứng ngày làm cho thế giới sạch hơn; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị; phòng chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố giao.   
          - Hướng dẫn các xã, phường, Ban quản lý các chợ quản lý tốt các hoạt động trò chơi trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch; văn minh đô thị và cơ sở lưu trú du lịch theo Kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.
- Tổ chức kiểm tra thực tế tại 27 xã, phường về công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và treo Quốc kỳ chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước như: Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2013) và ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013); chào mừng Festival Biển 2013 “Nha Trang - Biển hẹn”, kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2013); thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố như tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới; tuyên truyền thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị năm 2013; tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.
- Đã tổ chức kiểm tra thực tế tại một số xã, phường trọng điểm về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết theo chỉ đạo của UBND thành phố.
- Đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh băng đĩa, ca nhạc, sân khấu, karaoke, vũ trường, internet trên địa bàn thành phố năm 2013 và Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố đảm bảo an ninh trật tự phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và trong năm 2013.
          - Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa – Thông tin năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 và ký kết giao ước thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa – thông tin, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường năm 2013.
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan năm 2013.
- Tổ chức cuộc họp đối với Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa – Xã hội và Công chức Gia đình, Thể dục thể thao 27 xã, phường về triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác gia đình, thể dục thể thao năm 2013.
- Tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Văn hóa – Thông tin, Thể dục thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường 9 tháng đầu năm 2013, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.
- Phòng đã ban hành các kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa – văn nghệ trên địa bàn thành phố như: Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch 212/UBND-QLĐT ngày 17/01/2013 của UBND thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; kế hoạch phục vụ công tác giao, nhận quân năm 2013; kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 514/UBND-LĐTBXH ngày 07/02/2013 của UBND thành phố về triển khai thực hiện “Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang"; kế hoạch kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2013) và 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013); Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2013; Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống dịch bệnh lợn tai xanh năm 2013; Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “văn hóa giao thông với bình yên sống nước” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai năm 2013; Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền văn hóa, văn nghệ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền văn hóa, văn nghệ hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng 2030.
- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo, đồng thời tổ chức tập huấn Luật Quảng cáo đến các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố
- Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành 8 tháng đầu năm 2013 tại 27 xã, phường.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân và Công văn số 1497/UBND ngày 22/4/2011 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với CBCC trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân; Chỉ thị số 3633/UBND–NV ngày 08/8/2012 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chỉ thị 03/UBND–NV ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.
2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
2.1. Hoạt động sự nghiệp:
a. Công tác thông tin, tuyên truyền:
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao đã thực hiện 328 câu khẩu hiệu; 646m2 pano và treo 3204 lá cờ các loại, cổ động bằng xe 63 buổi tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của UBND thành phố giao.
- Phòng đã phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức tuyên truyền bằng xe 05 buổi về xây dựng Nông thôn mới.
b. Hoạt động văn hóa văn nghệ:
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức thành công 4 Hội thi, Liên hoan cấp thành phố gồm:
+ Hội thi múa Lân thành phố thành phố lần thứ XVII – 2013, với sự tham gia của 27 xã, phường liên kết thành 15 đội lân, kết quả có: 01 giải A (Đội lân liên xã Vĩnh Ngọc và phường Vĩnh Hòa), 04 giải B, 05 giải C và 05 giải khuyến khích.
+ Liên hoan hát Dân ca – Nhạc cổ thành phố lần thứ VII – 2013, với sự tham gia của 27 xã, phường, hơn 50 tiết mục biểu diễn, kết quả đã trao 21 giải gồm: 02 giải A, 04 giải B, 05 giải C, 09 giải khuyến khích và 01 giải tài năng trẻ.
+ Tổ chức Khai mạc Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa lưu động thành phố lần thứ XVII năm 2013.
+ Hội thi Kể chuyện sách Thiếu nhi hè năm 2013, có 27 xã, phường tham gia, kết quả Ban Tổ chức đã trao 20 giải gồm: 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 08 giải khuyến khích.
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao đã thực hiện và tham gia Hội thi, Liên hoan cấp tỉnh gồm:
+ Dàn dựng chương trình văn nghệ tham gia Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ XXII của tỉnh;
+ Liên hoan Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII năm 2013, kết quả đạt giải B toàn đoàn.
+ Hội thi Kể chuyện sách Thiếu nhi hè 2013, kết quả đạt 01 giải B, 01 giải C và 02 giải khuyến khích
+ Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Hội thi tìm hiểu Di sản văn hóa năm 2013”
- Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức biểu diễn 05 đêm văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị bao gồm 13 tiết mục hát, múa phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013 tại Quảng trường 2/4; Tổ chức 01 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức 01 biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Quảng trường 2/4; dàn dựng 01 chương trình văn nghệ chào mừng các đoàn khách của thành phố về tham dự Festival Biển 2013.
c. Hoạt động Thư viện: 
- Cấp 1.295/1.000 thẻ đọc giả, đạt 129,5% chỉ tiêu giao, duy trì phục vụ tại chỗ 38.404 lượt đọc giả, thực hiện luân chuyển tại chỗ 73.744 lượt sách, báo, bổ sung mới 1.614 bản sách.
- Tổ chức điểm Báo Xuân Quý Tỵ năm 2013 tại Thư viện thành phố với 152 tên báo, tạp chí, phục vụ trên 400 lượt đọc giả.
- Phục vụ sách lưu động 12 buổi tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ; Trường THCS Lương Thế Vinh; Bùi Thị Xuân; Nguyễn Đình Chiểu; Trường Tiếu học: Phước Thịnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Thọ và Vĩnh Phương 2, phục vụ 3.542 học sinh, luân chuyển 6.491 bản sách.
d. Hoạt động thể dục, thể thao:
- Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố đã tổ chức thi đấu 53/25 giải chính thức, đạt 212%; trong đó có 21 giải hội thao phối hợp. Tham gia 17/16 giải thi đấu cấp tỉnh, đạt 106%, kết quả đã đạt được nhiều thứ hạng cao trong mỗi giải tham gia( 11 giải nhất toàn đoàn và 200 huy chương các loại). Tham gia 02 giải toàn quốc ( giải Marathon Quốc tế, Quần vợt, bóng đá Cúp Larue, giải cờ vua các nhóm tuổi). 
 
2.2 Công tác quản lý nhà nước: 
2.2.1 Về hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng:
a. Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
- Trong năm 2013, đã tham mưu UBND thành phố cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đối với 13 cơ sở, trong đó có 04 cơ sở xin cấp đổi giấy phép.
- Đã tổ chức kiểm tra 38 gian hàng trò chơi tại các chợ và khu trò chơi Công viên Phù Đổng trên địa bàn thành phố. Có 09 đoàn nghệ thuật xin phép biểu diễn tại các xã, phường phục vụ dịp lễ, tết.
- Đã tiếp nhận 05 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
b. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính:
- Đội Kiểm tra liên ngành Văn hoá - Thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 237/160 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, đạt tỷ lệ 148,1% so với chỉ tiêu giao; phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 63 trường hợp, trong đó, 17 trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh băng đĩa, 07 trường hợp vi phạm về kinh doanh karaoke; 09 trường hợp kinh doanh cà phê; 23 trường hợp kinh doanh đại lý internet gần trường học; 02 trường hợp vi phạm kinh doanh bar - nhà hàng; 04 trường hợp hoạt động quảng cáo. Đã tham mưu, đề xuất UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 182.250.000 đồng, tịch thu 611 đĩa DVD, VCD không dán nhãn. 
2.2.2 Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
- Về xây dựng đời sống văn hóa:
- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2011- 2015.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất triển khai thực hiện tiêu chí 6 “cơ sở vật chất văn hóa” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.
- Kết quả đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa năm 2013: 77.320/78.355 hộ, đạt 98,7%. Dự kiến cuối năm có 74.227/77.320 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 96%.
- Xây dựng Làng văn hoá - Tổ dân phố văn hóa:
Qua kiểm tra, dự kiến cuối năm toàn thành phố có 260/363 thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố năm 2013 đạt tỷ lệ 71,6%.
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản số 3502/UBND-VHTT ngày 21/8/2013 về việc triển khai công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không rãi tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường phố.
-  Về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:
          Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên trên địa bàn toàn thành phố.
          + Việc cưới: có 2.119 đám cưới, trong đó có 60 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: có 1.166 đám tang, trong đó có 985 trường hợp khai tử đúng hạn, có 160 trường hợp hỏa táng.
          + Có 09 xã, phường vận động 42 trường hợp chấp hành không rãi vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang gồm: Phước Đồng, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Phương Sài, Phương Sơn, Vĩnh Nguyên, Vạn Thạnh, Vĩnh Phước.
2.2.3 Công tác Di sản văn hoá:
- Hướng dẫn các xã, phường có đình, đền, miếu chỉ đạo tổ chức, quản lý lễ hội và tiến hành trang trí các di tích lịch sử văn hóa đón Tết Quý Tỵ 2013.
- Đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 Về hỗ trợ  kinh  phí tu bổ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang là 12 di tích.
- Đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Phương Sơn hoàn thành nhận bàn giao quản lý và sử dụng di tích lịch sử văn hóa Văn chỉ Vĩnh Xương từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.
- Đã trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép xây dựng cổng Nghi môn Miếu An Lạc, phường Phương Sài, tu bổ đình Bình Tân, phường Vĩnh Trường, đình Xương Huân, phường Xương Huân.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố năm 2013, đã kiểm tra 37/37 di tích tại 20 xã, phường, qua kiểm tra không phát hiện trường hợp di tích bị xâm hại.
          2.2.4 Công tác thể dục, thể thao:
- Năm 2013, toàn thành phố có 33.065/28.000 hộ gia đình thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 118% so với kế hoạch giao, chiếm 41,6% so với hộ gia đình và 123.365/107.000 số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 115% so với kế hoạch giao, chiếm 33,5% so với dân số.
- Có 11/27 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh và 07/27 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao tiên tiến cấp thành phố.
-  Đã theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở lần thứ VII- 2013.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra cơ sở hoạt động thể dục thể thao năm 2013 trên địa bàn thành phố và tiến hành kiểm tra. Đến nay, đã thực hiện kiểm tra 33/25 cơ sở, đạt tỉ lệ 132%.
2.2.5 Công tác Du lịch:        
- Trong năm 2013, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 2.816.420 người so với cùng kỳ tăng 12,4%; trong đó khách quốc tế là 687.800 người so với cùng kỳ tăng 28,7% ; khách nội địa là 2.128.620 người. Số ngày khách lưu trú 6.316.445 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 2.116.347 ngày; khách nội địa là 3.908.448 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 3.608,7 tỷ đồng.
- Trong năm 2013, có 29 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng Nha Trang, đưa 31.601 khách lên bờ tham quan tại thành phố.
- Trong năm, Tổ kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 70 lượt.
- Tổ kiểm tra liên ngành về cơ sở lưu trú du lịch đã kiểm tra 82/35 cơ sở đạt 234,2%. Qua kiểm tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.000.000 đồng
- Báo cáo các đường dây nóng tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.
- Thường xuyên duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố cho UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2.2.6 Công tác Gia đình:
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 496/UBND-VHTT ngày 06/02/2013 về triển khai công tác gia đình năm 2013; Kế hoạch số 1141/BCĐ-UBND ngày 3/4/2013 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013 và Kế hoạch số 1516/KH-UBND-VHTT ngày 26/4/2013 Về việc kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
 - Đã tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về công tác gia đình năm 2013 là:
-  Thành lập mới 90 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 90 Nhóm, phòng chống bạo lực gia đình, 27 cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân  BLGĐ, 182 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 27 xã, phường thiết lập đường dây nóng.          
- Trong năm 2013, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 17 vụ bạo lực gia đình so với năm 2012 giảm 11 vụ chiếm tỷ lệ 40%, trong đó 14 vụ đã hòa giải thành, 03 vụ không hòa giải thành.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam  28/6/2013.
-  Tham mưu UBND thành phố báo cáo Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho UBND tỉnh Khánh hòa.
2.2.7 Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác Báo chí:
- Trong năm 2013, đã tổng hợp 258 tin bài viết về thành phố Nha Trang từ các báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Khánh Hòa, Pháp Luật. Có 20 cơ quan phòng, ban, công ty thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, với tổng số 109 lượt, trong đó cung cấp thông tin là 72 lượt, phát ngôn là 37 lượt.
- Đã thực hiện đúng quy định về công tác tham mưu UBND thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan phòng, ban đơn vị trên địa bàn thành phố hàng quý theo quy chế của tỉnh.
- Duy trì thường xuyên nhiệm vụ tổng hợp thông tin các báo viết về thành phố Nha Trang định kỳ mỗi tuần 2 lần cho UBND thành phố.
b) Công tác phát thanh:
- Đã biên soạn 20 bài hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường về công tác giao, nhận quân năm 2013; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; chung sức xây dựng nông thôn mới; tháng hành động phòng, chống ma túy 2013; tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm; tuyên truyền về Luật phòng cháy chữa cháy; Tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân không rãi tiền thật, vàng mã trên đường đưa tang; Tuyên truyền về quy định tạm thời về nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Nha Trang…v…v…
- Đã tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh cơ sở xã, phường Quý I/2013 và cả năm 2013.
c) Công tác xuất bản:
Đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa- Thông tin thành phố kiểm tra 51 cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm, in ấn, photocoppy tại các xã, phường, kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh phát hành, buôn bán lịch blốc năm 2014, kiểm tra các cơ sở buôn bán bản đồ giao thông, du lịch. Qua kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 151 bản đồ du lịch phát hành không đúng quy định.
2.2.8 Công nghệ thông tin; internet:
a) Về lĩnh vực công nghệ thông tin:
- Đã tổng hợp tình hình sử dụng hộp thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức thành phố và tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp mới hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức thuộc UBND thành phố và công chức văn hóa – thông tin các xã, phường.
- Tham mưu UBND thành phố đánh giá, xếp hạng, ứng dụng công nghệ thông tin thành phố năm 2013.
- Báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Về Internet:
- Đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở đại lý internet gần trường học trên địa bàn thành phố năm 2013
- Đã thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra các đại lý internet và rà soát các trò chơi trực tuyến của Trung Quốc.
- Đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố kiểm tra  được 42 cơ sở đại lý internet, lập biên bản vi phạm hành chính 09 trường hợp. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử phạt số tiền 14.950.000 đồng.
2.2.9 Bưu chính - viễn thông:
- Đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế và báo kết quả về hệ thống Bưu điện trên địa bàn 08 xã xây dựng Nông thôn mới của thành phố. Đồng thời tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa quan tâm hỗ trợ thành phố hoàn thành tiêu chí 8 của Bộ tiêu chí nông thôn mới đối với các xã.
3. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Đã tham mưu thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị thành phố năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị thành phố (2009-2013).
- Đã tập trung triển khai thực hiện Công văn số 2250/UBND-VHTT ngày 01/6/2012 của UBND thành phố V/v tăng cường kiểm tra, xử lý việc dán quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố và Công văn số 2936/UBND-VP ngày 19/7/2013 của UBND thành phố V/v xử lý dán quảng cáo, rao vặt và lắp đặt pano truyền thông, quảng cáo không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị.
-  Chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành về văn minh đô thị thành phố đã thực hiện kiểm tra 04 lượt, lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp về trật tự đô thị. Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt, với số tiền 5.000.000 đồng.
4. Thực hiện công tác xã hội hóa về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan:
Đã kêu gọi tài trợ cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố là 244m2 pano, 85 câu băng rôn ngang và 510 câu băng rôn dọc với tổng số tiền là 135.868.000 đồng.
5. Công tác cải cách hành chính:
- Trong năm 2013, Phòng Văn hóa và Thông tin đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý và thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính tại đơn vị.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 92 văn bản các loại thuộc lĩnh vực do ngành quản lý trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 13 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
6. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Trong năm 2013, Phòng tiếp nhận 06 trường hợp về giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân, trong đó có 01 đơn trùng (gửi lần 3). Đã tham mưu UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền 03 trường hợp, 01 trường hợp Phòng giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
- Tham mưu giải quyết đơn xin giảm mức phạt vi phạm hành chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Như Quỳnh và đơn của Bà Lê Thị Tuyết Mai yêu cầu giải quyết tiếng ồn tại quán cà phê Mộc DJ, 109 Hồng Bàng, phường Tân Lập, Nha Trang;
- Tiến hành chỉnh sửa bảng niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính của cơ quan và gắn bảng tên phòng làm việc của các bộ phận chuyên môn trong cơ quan.
7. Công tác phòng, chống tham nhũng:
- Trong năm 2013, Phòng Văn hóa và Thông tin đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên trong năm, tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Đã ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 của Phòng Văn hóa và Thông tin và tiến hành thực hiện công tác kiểm tra theo quy định.
- Trong năm, đã tiếp nhận 06 đơn thư kiến nghị, đã tham mưu giải quyết đúng quy định của pháp luật, trong đó có 01 đơn kiến nghị của ông Trần Văn Thống về việc phản ảnh quán internet gần trường học cấp 1&2 Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh thực tế đây là đơn kiến nghị của tập thể phụ huynh học sinh nhưng chỉ một mình Ông Trần Văn Thống ký tên và hiện tại ông Thống không cư trú tại phường Ngọc Hiệp, không rõ địa chỉ để làm việc cụ thể.
8. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua cơ quan:
- Năm 2013, đơn vị được UBND thành phố giao 07 biên chế, 07 hợp đồng, về thực hiện chỉ tiêu biên chế trong năm lãnh đạo Phòng vẫn còn thiếu 01 Phó Trưởng phòng, đến ngày 01/12/2013, thành phố mới điều động, bổ nhiệm ông Hồ Xuân Hiệu về giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, 01 công chức đã qua đời, chưa bổ sung và chỉ tiêu hợp đồng lao động đã thực hiện đủ 07/07 lao động.
- Năm 2013, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan và tổ chức đăng ký các danh hiệu, cuối năm đã tiến hành bình xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét công nhận 01 chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân và 11 lao động tiên tiến.
9. Hoạt động văn hoá - thông tin – thể dục, thể thao, gia đình, du lịch cơ sở:
          - Công chức văn hóa – xã hội 27 xã, phường đã tham mưu UBND các xã, phường tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương và tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của thành phố giao.  
          - Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự. 
Kết quả thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trong năm 2013:
- Tổ chức thực hiện 2.527 câu khẩu hiệu; 786m2 pano; 145 lượt cổ động bằng xe; trên 1.200 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường về văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, kêu gọi thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ, Festival Biển 2013, tuyên truyền thực hiện nếp sống văm ninh trong việc tang và các văn bản pháp luật liên quan của ngành.
- Đã tổ chức 117 buổi biểu diễn chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân tại địa phương và 132 lượt sinh hoạt các loại hình Câu lạc bộ.
          - Đã tham mưu cho UBND xã, phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Phối hợp kiểm tra đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.
- Có 21/27 xã, phường đã thực hiện chi kinh phí cho các hoạt động sau:
+ Công tác tuyên truyền trực quan: 275.382.000đ. ( còn Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Phương Sài, Vĩnh Hải, Xương Huân, Lộc Thọ không báo cáo)
+ Công tác xóa quảng rao vặt: 100.170.000đ.
+ Công tác thể dục, thể thao: 420.653.000đ, trong đó, xã hội hóa được 113.720.000đồng.
- Năm 2013, có 27/27 xã, phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ văn hóa,  gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Trong năm 2013, lãnh đạo Phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công tác đột xuất do UBND thành phố và ngành cấp trên giao.
- Sự phối hợp đồng bộ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan với các Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và công chức văn hóa – xã hội 27 xã, phường đã tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
- Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.
- Chỉ đạo xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo panô, hộp đèn và quảng cáo rao vặt theo chỉ đạo của UBND thành phố, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố.
- Bên cạnh đó, đơn vị luôn chủ động quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân viên, kiện toàn tổ chức, củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị. Nội bộ đơn vị tiếp tục được ổn định, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong thực thi công vụ được chấn chỉnh kịp thời.
2. Khuyết điểm:
Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2013, vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến:
Một là, công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số xã, phường còn xem nhẹ công tác này, chưa có sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư kinh phí đúng mức. Số hộ, số tuyến đường treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước chưa đồng đều.
Hai là, công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị chưa thực sự bền vững, tình trạng dán quảng cáo rao vặt tái diễn nhiều lần.
 Ba là, đội ngũ công chức văn hóa – xã hội một số xã, phường chưa có kinh nghiệm, chưa tham mưu kịp thời trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành. Công tác tham mưu soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, theo dõi hoạt động của ngành còn hời hợt, qua loa nên không đánh giá được hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.
a.           Nguyên nhân khách quan: 
- Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động của ngành chưa được ban hành như xử lý về quảng cáo thương mại, chèo kéo khách du lịch; xử lý vi phạm hành chính đối với quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định.
- Tình hình hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhất  là hoạt động quảng cáo rao vặt, quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định vẫn còn tái diễn làm cho mỹ quan đô thị thành phố không được sạch sẽ và văn minh.
b. Nguyên nhân chủ quan:
- Khối lượng công việc nhiều, nhân sự cơ quan chưa đủ theo chỉ tiêu biên chế giao, đa số cán bộ công chức cơ quan phải kiêm nhiệm rất nhiều việc nên đôi lúc chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Một số xã, phường chưa thật sự quan tâm đến công tác văn hóa – thông tin, nhất là công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác văn minh đô thị và thông tin, tuyên truyền.
- Đội ngũ công chức văn hóa – xã hội xã, phường do kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ của ngành ở cơ sở còn chậm, không đúng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành và thành phố giao.
 
PHẦN B
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014
I. MỤC TIÊU
Năm 2014, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang tiếp tục tham mưu cho Thành uỷ và UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khoá IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( Khoá VIII), trọng tâm là phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh trong xã hội. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ kịp thời các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch và công tác gia đình trên địa bàn, nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động văn hoá nghệ thuật lành mạnh, bài trừ các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại và sự xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho các tầng lớp nhân dân.
Năm 2014, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau đây:
1. Có 99% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ;
2. Có 94,5% hộ được công nhận gia đình văn hóa;
3. Có 70% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng Văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”.
4. Xây dựng thêm 02 thôn, tổ dân phố văn hóa ;
5. Kiểm tra 160 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa;
6. Kiểm tra  80 cơ sở lưu trú du lịch;
7. Kiểm tra 25 cơ sở Câu lạc bộ thể dục, thể thao;
8. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 106.380 đạt  29 % ;
9. Gia đình luyện tập thể dục thể thao là 23.282 hộ đạt  34,5 %;
10. Tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động 453 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 543 Nhóm, phòng, chống bạo lực gia đình;
11. Kiểm tra  60 cơ sở đại lý hoạt động Internet;
12. 100 % di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn được kiểm tra;
13. Kiểm tra 24 lượt về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị;
14. Kiểm tra 48 lượt về ngăn chặn buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch;
15. Phấn đấu năm 2014 có 1triệu 950 khách du lịch đến tham quan với tổng doanh thu là 1.900 tỷ đồng.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
        1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động:
- Tổ chức hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động kịp thời các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố bằng các hình thức cổ động trực quan như: khẩu hiệu, pano, ápphích, xe cổ động, triển lãm. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố; tuyên truyền kỷ niệm: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03- 02-2014); lần thứ 39 Ngày giải phóng Khánh Hoà (02-4-1975 – 02-4-2014); 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19-5-1890 – 19-5-2014 ); 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07-5-1954 - 07-05-2014) 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9; 69 năm Ngày Nha Trang- Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945-23-10-2013); 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014). Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định, hướng dẫn và kế hoạch của UBND thành phố nhằm cổ vũ, động viên nhân dân, cán bộ hăng hái tham gia thực hiện, góp phần đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của thành phố đi vào cuộc sống.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động cho cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin các xã, phường và các cộng tác viên đội thông tin cổ động cơ sở; tổ chức các đội thông tin cổ động các xã, phường cùng giao lưu, tham gia biểu diễn, tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng địa phương.
          2. Hoạt động văn hóa- văn nghệ:
-  Xây dựng và dàn dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của  thành phố và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Chú trọng tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ cơ sở, nhất là đối với các khu vực xa trung tâm thành phố.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các hội thi, liên hoan văn hoá văn nghệ quần chúng cấp thành phố.
- Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động văn hóa văn nghệ cho cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin các xã, phường và cán bộ phụ trách các câu lạc bộ văn hóa; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động đối với đội ngũ cộng tác viên văn hóa văn nghệ.
- Phối hợp với các xã, phường, cơ quan trong thành phố đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.
- Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động và hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
          3. Hoạt động Thư viện:
- Khai thác bổ sung kịp thời các loại sách mới, có giá  trị nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, học tập, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng phục vụ nhằm quản lý tốt nguồn tư liệu sách báo và phục vụ thuận tiện độc giả.
- Phối hợp với các xã, phường và trường học xây dựng trạm đọc sách báo, luân chuyển sách về cơ sở và tăng cường phục vụ sách lưu động.
          4. Xây dựng đời sống văn hóa:
- Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố giai đoạn 2011-2015,  tập trung xây dựng "Gia đình văn hoá, Thôn, Tổ dân phố văn hoá, Cơ quan văn hoá ".
- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 29/10/2009 của Thành ủy Nha Trang về Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 8) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,  nhằm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động mê tín dị đoan, xa hoa lãng phí trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Công văn số 3502/UBND-VHTT ngày 21/8/2013 của UBND thành phố V/v triển khai công tác vận động, tuyên truyền nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã khi đưa tang trên đường phố.
- Xây dựng thêm các Câu lạc bộ gia đình văn hóa, hướng dẫn các Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt theo định kỳ và giao lưu sinh hoạt giữa các Câu lạc bộ gia đình văn hóa
- Thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
          5. Quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng:
-  Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn thành phố. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa theo nội dung tinh thần Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, Nghị định 88/CP của Chính phủ và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hóa không lành mạnh trên địa bàn thành phố.
          6. Hoạt động Thể dục, thể thao:
          Tập trung triển khai thực hiện tốt Luật thể dục - thể thao và Nghị định 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật thể dục thể thao và tổ chức phối hợp thực hiện chương trình phát triển ngành thể dục - Thể thao tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, phối hợp với ngành thể dục, thể thao tỉnh, Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố và UBND các xã, phường quản lý tốt các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn theo sự phân cấp của tỉnh.
          7. Công tác gia đình:
           Tập trung tham mưu triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu giảm tỷ lệ số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn thành phố từ 15-20%.
8. Công tác du lịch:
  Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và Kế hoạch số 4254/UBND-VHTT ngày 03/10/2013 của UBND thành phố Về hoạt động du lịch năm 2014, nhằm hưởng ứng hoạt động Festival Du thuyền Nha Trang - Việt Nam năm 2014. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, đảm bảo môi trường lành mạnh tại các điểm tham quan du lịch. Phấn đấu trong năm kiểm tra 48 lượt.
9. Công tác công nghệ thông tin, Internet:
 Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà”; triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và thực hiện Chỉ thị 45/CT-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà về tăng cường quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh”; văn bản quy định về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố. Thực hiện kiểm tra, tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
10. Công tác báo chí, xuất bản:
a) Về công tác báo chí:
 Tham mưu cho UBND thành phố theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 về Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Nha Trang, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, tổng hợp kịp thời các thông tin do báo chí viết về thành phố cho lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Thực hiện kiểm tra, tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
b) Về công tác xuất bản:
           Tiếp tục theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 về Ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Công an thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã, phường trong công tác kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn thành phố Nha Trang.
11. Thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị:
Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số điều trong quy chế đã được UBND thành phố ban hành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ. Tổ chức kiện toàn lại Tổ kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình vi phạm về vệ sinh môi trường, quảng cáo thương mại, rao vặt làm mất mỹ quan đô thị theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2936/UBND-VP ngày 19/7/2013 về việc xử lý dán quảng cáo, rao vặt và lắp đặt pano truyền thông không dúng nơi quy định. Phấn đấu kiểm tra trên 48 lượt, xử phạt vi phạm hành trên 30 triệu đồng.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2014, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng chương trình công tác năm 2014 ngay từ đầu năm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CB, CNV; xác định và giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân.
- Tham mưu thành phố đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", mà trọng tâm là triển khai thực hiện vận  động cán bộ, nhân dân không rải tiền và rắc vàng mã trên đường đưa tang, vận động nhân dân treo Quốc kỳ theo hướng dẫn của thành phố trong các ngày lễ, Tết  và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể chính trị- xã hội thành phố và xã, phường tập trung xây dựng thành công các phường, xã, thôn, tổ dân phố văn hóa của thành phố.
- Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan nhằm tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của thành phố.
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở các xã, phường, cơ quan nhằm tạo cơ sở cho phong trào văn hóa -văn nghệ quần chúng trong thành phố phát triển vững chắc và toàn diện.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động du lịch, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố.
- Tập trung chỉ đạo sâu sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đội, Tổ Kiểm tra liên ngành do Phòng phụ trách như: Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin, Tổ Kiểm tra liên ngành về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch.
- Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh trên cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm.
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực khác trong nội bộ cơ quan thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cán bộ, công chức và nhân viên, đã phố biến, quán triệt Chỉ thị 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công văn số 178-CV/TW ngày 31/12/2013 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch và công tác gia đình năm 2013 và Kế hoạch hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch và công tác gia đình năm 2014 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 2048

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75132

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6594261