1
First First First First First Second Third Four
13:22 ICT Thứ tư, 05/10/2022

BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin 6 tháng đầu năm 2017

Thứ tư - 28/06/2017 08:56
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 6 tháng đầu năm 2017, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 118 văn bản, trong đó có 09 Kế hoạch và 109 văn bản các loại.
- Kế hoạch số 169/KH-UBND-VHTT ngày 10/01/2017 về triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thuộc thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 696/KH-UBND-VHTT ngày 13/02/2017 về tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp thành phố lần thứ VIII năm 2017.
- Kế hoạch số 1048/KH-UBND-VHTT ngày 28/02/2017 về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Kế hoạch số 1740/KH-UBND-VHTT ngày 27/3/2017 về tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2016.
- Kế hoạch số 3349/KH-UBND-VHTT ngày 05/6/2017 về tổ chức Lễ trồng cây xanh lưu niệm với các Đoàn khách quốc tế về tham dự Festival Biển 2017.
- Kế hoạch số 3499/KH-UBND-VHTT ngày 08/6/2017 về tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 2017.
- Kế hoạch số 3582/KH-UBND-VHTT ngày 13/6/2017 về đi thăm, động viên các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn thành phố.
- Kế hoạch số 3641/KH-UBND-VHTT ngày 14/6/2017 về tổ chức Hội thi xây dựng Gia đình hạnh phúc thành phố Nha Trang lần thứ II năm 2017.
- Kế hoạch số 3710/KH-UBND-VHTT ngày 16/6/2017 về triển khai thực hiện công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.
2. Công tác điều hành:
6 tháng đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn đi thăm và chúc Tết Đinh Dậu năm 2017 đối với 15 thôn, tổ văn hóa tiêu biểu năm 2016; dâng hương tại Tượng Đài Trần Hưng Đạo trong dịp Tết Nguyên đán 2017; Đoàn đi dâng hương lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017; Đoàn đi thăm 12 cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 2017.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị: Biểu dương khen thưởng các Gia đình hạnh phúc tiêu biểu 2016 nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội thi gia đình hạnh phúc lần thứ II năm 2017 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 và Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII thành phố Nha Trang.
- Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch văn thư – lưu trữ năm 2017; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2017.
          - Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; trò chơi điện tử; kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch.
- Tổ chức các Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2017; Hội nghị Tổng kết công tác ngành văn hóa - thông tin năm 2016 và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành văn hóa – thông tin xã, phường năm 2017và  thực hiện nhiệm vụ Đài Truyền thanh xã, phường năm 2017.
- Đăng ký thi đua khối Văn hóa – Xã hội năm 2017.
- Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quy trình thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đối với cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các Đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
Đã tổ chức hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng:
- Các ngày lễ lớn: Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017;  87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017); 40 năm ngày thị xã Nha Trang lên thành phố (30/3/1977-30/3/2017); 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2017); 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017); Giổ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch).
- Các nhiệm vụ kinh tế - chính trị năm 2017: chào mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; phục vụ công tác giao, nhận quân năm 2017; Hội nghị APEC Khánh Hòa – Việt Nam năm 2017; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017; tuyên truyền biển, đảo; An toàn giao thông; phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; Ngày Môi trường Thế giới 5/6; Ngày Đại dương Thế giới 8/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam  “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2017); Phòng, chống tội phạm các loại, Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.
- Hướng dẫn tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang cho các cơ quan, phòng, ban thành phố và 600 cơ sở lưu trú du lịch với số lượng 1.800 Bộ Quy tắc ứng xử.
- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền trực quan:
+ Có 27/27 xã, phường và Trung Tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực hiện 237 băng- rôn tuyên truyền về An toàn giao thông; 309 băng- rôn tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 22 băng- rôn và  148 pano (1x2) tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; 346 câu khẩu hiệu tuyên truyền về kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 114 câu khẩu hiệu tuyên truyền về kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 161 câu khẩu hiệu tuyên truyền về kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 174 câu khẩu hiệu tuyên truyền về An toàn thực phẩm và 91 câu khẩu hiệu tuyên truyền về biển, đảo.
2 . Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
- Đã tiếp nhận 34 Giấy tiếp nhận hồ sơ biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố do Sở Văn hóa và Thể thao gửi đến.
- Tham mưu UBND thành phố ký cấp 02 giấy phép kinh doanh karaoke.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
6 tháng đầu năm 2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 171 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó 34 cơ sở trò chơi điện tử Internet, 01 game bắn cá, 70 cơ sở quảng cáo, 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 07 cơ sở xuất bản). Qua kiểm tra, phát hiện 23 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử (trong đó 08 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử Internet, 06 cơ sở karaoke, 01 game bắn cá và 08 cơ sở quảng cáo), tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 265.175.000 đồng.
c) Công tác quảng cáo:
          6 tháng đầu năm, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng- rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 84 đơn vị với 4253 băng-rôn các loại.
d) Hoạt động văn hóa và văn nghệ:
- Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương.
- Phối hợp với các đơn vị thành phố phục vụ Hội Hoa Xuân thành phố Nha Trang lần thứ IV năm 2017.
+ Kết quả thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố đã tổ chức thành công 02 Hội thi, Liên hoan và phục vụ gần 20 chương trình văn nghệ.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
- Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận và công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2016. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết đời sống văn hóa năm 2016 và trao giấy công nhận lần đầu cho 27 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016, 80 thôn, tổ dân phố văn hóa được công nhận lại danh hiệu văn hóa năm 2016.
- 6 tháng đầu năm có 05 xã tổ chức lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” bao gồm xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lương và đến cuối tháng 6/2017 thành phố đã có 19/19 phường hoàn thành xong tổ chức Lễ phát động đăng ký xây dựng “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
- Kết quả đăng ký gia đình văn hóa năm 2017 là 79.313/80.529 hộ gia đình, đạt 98.5%.
Kết quả vận động:
          + Việc cưới: có 987 đám cưới, có 01 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới (đạt tỷ lệ 0,1%).
          + Việc tang: 6 tháng đầu năm, có 719 đám tang. Trong đó, có 702 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 97,6 % (trong đó có 87 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức) và 17 trường hợp không chấp hành, đạt tỷ lệ 2,4 % (không có trường hợp nào là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:
Có 04 di tích lịch sử văn hóa đình làng lập hồ sơ tu bổ đó là đình Phước Hải, Đắc Lộc, Vĩnh Hội, Thủy Tú.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
Trong 6 tháng đầu năm, có 36 đình tổ chức lễ hội theo đúng quy định.
6. Công tác thể dục, thể thao:
Đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, toàn thành phố có 27/27 xã, phường tổ chức Ngày chạy Olympic với 28.819 người tham gia. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp lần thứ VIII năm 2017, 6 tháng đầu năm có 16 xã, phường đã tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở xã, phường và khai mạc Đại hội cấp thành phố vào ngày 19/5/2017.
7. Công tác du lịch:
- Đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017 và Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố năm 2017.
- Trong 6 tháng đầu năm, Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 24 lượt kiểm tra đảm bảo an toàn cho 18 tàu biển Quốc tế cập cảng Nha Trang với số lượng khách là 38.666 khách và Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với UBND các phường trung tâm trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố: đã tổ chức kiểm tra đột xuất trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2017 được 16 cơ sở và kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 được 22 cơ sở lưu trú, qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, có khai báo giá và chấp hành đăng ký lưu trú đối với du khách.
- 6 tháng đầu năm 2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 2.211.294 người, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 125,99%, trong đó khách quốc tế là 900.090 người so với cùng kỳ năm 2016 tăng 176,29%; khách nội địa là 1.311.204 người. Số ngày khách lưu trú 5.705.138 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 3.039.235 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 7.052.146 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 134,96%.
8. Công tác gia đình:
- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố chỉ đạo thực hiện các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, khen thưởng 43 Gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2016 nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội thi gia đình hạnh phúc lần thứ II năm 2017 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, với 20/27 xã, phường tham gia.
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 04 trường hợp nào về bạo lực gia đình; trong đó 01 vụ tại phường Phương Sơn; 01 vụ tại phường Lộc Thọ và 02 vụ tại xã Vĩnh Lương. Cả 4 vụ đã hòa giải thành.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- 6 tháng đầu năm, đã tham mưu UBND thành phố ban hành 10 văn bản về xử lý thông tin báo chí viết về thành phố Nha Trang.
- Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quý I/2017 và Quý II/2017 trên địa bàn thành phố.
b) Công tác phát thanh:
- Đã ban hành 15 văn bản Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở bao gồm: Tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017; hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo; Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 19/5/2015; hưởng ứng Giờ trái đất 25/3/2017; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ; Luật phòng, chống mua bán người; công tác phân luồng giao thông tạm thời một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, phòng, chống dịch bệnh; Tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố; Luật Bình đẳng giới; phòng, chống ma túy; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
- Tổng số lượt phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở: 1.348 lượt.
- 6 tháng đầu năm: Tổng số loa hoạt động của 27 xã, phường là 482 cụm. Tổng số cụm loa hư  96 cụm.
 
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
Đội kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra 06 cơ sở bán lịch blốc năm 2017, qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành việc bán lịch blốc có dán tem chống hàng giả theo quy định.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đề nghị duy trì, cấp mới, cấp lại mật khẩu và xóa các tài khoản thư điện tử công vụ cá nhân của 27 xã, phường. Trong đó duy trì 282 thư điện tử, cấp mới 72, xóa 218 và set lại mật khẩu 25.
- 6 tháng đầu năm, đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động công nghệ thông tin tại 13 xã, phường và kiểm tra hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) tại 27 xã, phường.
- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chấm điểm ứng dụng CNTT năm 2017.
11. Công tác bưu chính- viễn thông:       
a)  Về Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: 6 tháng đầu năm, Phòng đã tiếp nhận 15 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 14 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 01 hồ sơ không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
- Phòng đã tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quy trình thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho 140 đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn thành phố năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các xã, phường đã ra quân tẩy xóa được 03 đợt với kinh phí trên 60 triệu đồng.
- 6 tháng đầu năm, Tổ Kiểm tra liên ngành văn minh đô thị đã kiểm tra được 07 lượt trên toàn địa bàn thành phố, trong đó lập 04 biên bản nhắc nhở về quảng cáo không đúng nơi quy định và 02 biên bản nhắc nhở về vệ sinh môi trường, thực hiện tháo gỡ 02 pano tuyên truyền bị rách và 18 băng-rôn quảng cáo thương mại treo mất mỹ quan đô thị.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan: 6 tháng đầu năm, công chức Văn hóa – Xã hội, thể thao, gia đình và du lịch các xã, phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan.
Kết quả thực hiện như sau:
- 3.722 câu khẩu hiệu băng- rôn.
b) Về hoạt động kiểm tra văn hóa- thông tin và quảng cáo: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn đã kiểm tra 192 cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện được 07 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 32.450.000 đồng. Tiến hành tháo 13 phướn quảng cáo, 01 bảng hiệu và thu giữ được 1.798 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 127 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân.
14. Công tác cải cách hành chính:
- 6 tháng đầu năm, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2017.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 118 văn bản các loại thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố.
- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 02 giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke và 14 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.
15. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
          6 tháng đầu năm, Phòng đã nhận 04 trường hợp về giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Phòng đã tham mưu UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
          6 tháng đầu năm, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên 6 tháng đầu năm tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tập trung tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đều các nhiệm vụ của ngành và thành phố giao trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác công nghệ thông tin, viễn thông, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, chèo kéo khách du lịch và đảm bảo mỹ quan đô thị đảm bảo cho các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố.
2. Hạn chế:
- Công tác kiểm tra, xử lý các loại hình dịch vụ văn hóa – thông tin nhất là công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn xã, phường còn hạn chế.
- Hoạt động của cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường còn nhiều hạn chế nhất là chấp hành chế độ báo cáo tháng, thực hiện phát thanh tuyên truyền các nội dung của thành phố hướng dẫn, chưa ban hành quy định hoạt động của Đài theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.
- Cán bộ phụ trách gia đình ở một số xã, phường thiếu nhiệt tình trong việc tham gia Hội thi xây dựng gia đình hạnh phúc thành phố lần thứ II- năm 2017.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), 87 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2017), kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), 72 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2017), 73 năm Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944– 22/12/2017). Đồng thời tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố như: Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thành phố năm 2018, tuyên truyền Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự, Luật Tố tụng hành chính; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện văn minh đô thị, nông thôn mới, văn minh trong việc tang, phòng chống dịch bệnh, phòng, chống các  loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống bão, lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 2017.
2. Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, hoạt động kinh doanh du lịch; trò chơi điện tử; văn minh đô thị năm 2017.
          3. Tổ chức kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị theo kế hoạch trong năm 2017.
4. Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế Trung Quốc.
          5. Tham mưu thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án xây dựng thành phố “ Đô thị văn minh, công dân thân thiện”.
6. Hướng dẫn các xã, phường báo cáo công tác xây dựng đời sống văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2017.
7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).
8. Tổ chức kiểm tra đơn vị đăng ký thể dục – thể thao tiên tiến năm 2017.
9.  Kiểm tra công tác văn hóa- thông tin, Đài truyền thanh xã, phường năm 2017.
10. Hoàn thành Đề án đặt tên đường chưa có tên trên địa bàn thành phố.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
Kính báo cáo./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 1827

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17406

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6634115