1
First First First First First Second Third Four
05:00 ICT Thứ bảy, 08/10/2022

Báo cáo Công tác văn hóa và thông tin 9 tháng đầu năm 2016

Thứ ba - 27/09/2016 08:59
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
9 tháng đầu năm 2016, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 122 văn bản, trong đó ban hành 21 kế hoạch cụ thể như sau:
- Kế hoạch số 6146/KH-UBND-BCĐ ngày 28/12/2015 về việc tổ chức phúc tra công nhận, công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2015 và kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 27 xã, phường;
- Kế hoạch số 344/UBND-VHTT ngày 21/01/2016 về triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2016;
- Kế hoạch số 383/KH-UBND-VHTT ngày 22/01/2016 của UBND thành phố về Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố Nha Trang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Kế hoạch số 719/KH-UBND-VHTT ngày 05/2/2016 về việc triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”;
- Kế hoạch số 918/KH-UBND-VHTT ngày 02/3/2016, Tổ chức các hoạt động 70 năm Ngày truyền thống ngành TDTT(27/3/1946- 27/3/2016) và tuyên truyền Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân;
- Kế hoạch số 979/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2016, tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2015;
- Kế hoạch số 1692/KH-UBND-VHTT ngày 12/4/2016 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 và Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của BVHTTDL trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 1417/KH-UBND-VHTT ngày 28/3/2016 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố giai đoạn 2016-2020;
- Kế hoạch số 1303/KH-UBND-VHTT ngày 22/3/2016 tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;
- Kế hoạch số 1940/KH-UBND-VHTT ngày 26/4/2016 về tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2016 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Kế hoạch số 2033/KH-UBND-VHTT ngày 29/4/2016 về triển khai thông tin đối ngoại năm 2016;
- Kế hoạch số 2185/KH-UBND-VHTT ngày 11/5/2016 về ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố.
- Kế hoạch số 2655/KH-UBND-VHTT ngày 02/6/2016 về tổ chức Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XIX năm 2016.
- Kế hoạch số 2647/KH-UBND-VHTT ngày 02/6/2016 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016.
- Kế hoạch số 2646/UBND-VHTT ngày 02/6/2016 V/v hoạt động thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2016.
- Kế hoạch số 2828/KH-UBND-VHTT ngày 10/6/2016 về tổ chức Hội nghị gặp mặt, kỷ niệm nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ.
- Kế hoạch số 3284/KH-UBND-VHTT ngày 01/7/2016 về tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án xây dựng “ĐTVM-CDTT” của thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 4142/KH-UBND-VHTT ngày 11/8/2016 về việc thực hiện kế hoạch Đề án “tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Kế hoạch số 4877/Kh-UBND-VHTT ngày 09/9/2016 về mở lớp tập huấn ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
- Kế hoạch số 4744/KH-UBND-VHTT ngày 05/9/2016 về “chương trình giá dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Nha Trang.
2. Công tác điều hành:
 9 tháng đầu năm 2016, lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn đi thăm và chúc Tết Bính Thân năm 2016 đối với 12 thôn, tổ văn hóa tiêu biểu năm 2015, dự lễ dâng hương tại Tượng Đài Trần Hưng Đạo, lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang tại Đền Trần Hưng Đạo, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch - 2016 và đón chuyến tàu đầu tiên xông đất Nha Trang trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;
- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016; Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2016; Kế hoạch cải cách hành chính  năm 2016; Kế hoạch văn thư – lưu trữ năm 2016; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 và Quyết định thành lập Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke; quảng cáo; trò chơi điện tử; Internet; băng đĩa; game bắn cá; văn minh đô thị và chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch.
- Tổ chức tập huấn công tác TDTT, phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo về hoạt động văn hóa, quảng cáo, thông tin, du lịch cho 27 xã, phường và phổ biến Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 và Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của BVHTTDL trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2016.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 và trao giấy công nhận cơ quan - đơn vị- doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức Hội nghị kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001- 28/6/2016; tổ chức hội nghị Đề án “Đô thị văn minh – công dân thân thiện” thành phố Nha Trang; Bộ quy tắc Ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Đoàn đi thăm hỏi nạn nhân bị bạo lực gia đình và đi thăm 12 cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016). 
- Tổ chức kiểm tra công tác treo Quốc kỳ, tuyên truyền trực quan vào dịp Tết dương lịch 2016, Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5 và Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2016; Hội nghị Tổng kết công tác ngành văn hóa- thông tin năm 2015 và Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành văn hóa –  thông tin xã, phường năm 2016; ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ Đài truyền thanh xã, phường năm 2016.
- Đăng ký thi đua khối Văn hóa – Xã hội năm 2016.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
Đã hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương như Mừng Đảng – Mừng xuân Bính Thân năm 2016, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016), 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/2/1930-24/2/2016), kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2016), 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016, 62 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2016), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2016), Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2016; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016; hoạt động thông tin, tuyên truyền biển đảo năm 2016; tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới 5/6; Ngày đại dương thế giới 8/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2016); kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-2016), 86 năm Ngày truyền thống đấu tranh CM của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2016); kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016). Đồng thời,  thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế -xã hội của thành phố như công tác giao, nhận quân năm 2016; công tác đảm bảo trật tự ATGT; công tác phòng, chống dịch bệnh, văn minh đô thị và các luật, nghị định ..v..v.. 
2 . Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke: 
- Đã tiếp nhận 21 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp trên địa bàn thành phố của các đoàn nghệ thuật từ các tỉnh, thành phố khác đến biểu diễn.
- Tham mưu UBND thành phố cấp 06 giấy phép kinh doanh karaoke.
b) Công tác quản lý hoạt động quảng cáo:
9 tháng đầu năm 2016, Phòng đã tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo sản phẩm trên băng- rôn do Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa thông báo cho 172 đơn vị với số lượng 11.790 băng-rôn.
c) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin và quảng cáo:
9 tháng đầu năm 2016, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra được 336 cơ sở hoạt động kinh doanh trong đó 84 cơ sở trò chơi điện tử, Internet, 31 cơ sở game bắn cá, 124 cơ sở quảng cáo biển hiệu tiếng nước ngoài, 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 05 cơ sở kinh doanh cà phê giải khát, nhà hàng, 15 cơ sở xuất bản, 09 cơ sở kinh doanh băng-đĩa. Qua kiểm tra, phát hiện 28 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trong đó 12 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, Internet, 03 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 02 cơ sở game bắn cá, 05 cơ sở kinh doanh nhà hàng, cà phê giải khát, 04 cơ sở kinh doanh băng đĩa và 04 cơ sở quảng cáo, tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 149.750.000 đồng, tịch thu 50 đĩa VCD các loại và xử lý, tháo gỡ 215 câu băng rôn quảng cáo thương mại sai quy định.
d) Hoạt động văn hóa - văn nghệ:
Tổ chức thành công Liên hoan Hát dân ca- nhạc cổ thành phố lần thứ X-2016, có 27 xã, phường tham gia và Hội thi múa Lân- Sư -Rồng thành phố lần thứ XX- 2016, có 04 Câu Lạc bộ Lân –Sư - Rồng và 15 Đội Lân –Sư-Rồng của 27 xã, phường tham gia đã thu hút trên gần 3.000 lượt nhân dân, khách du lịch và các cháu Thiếu nhi thành phố đến xem; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XIX năm 2016. Có 26 xã, phường liên kết thành 14 đội tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Nha Trang lần thứ XIX năm 2016, riêng xã Vĩnh Ngọc không tham gia Hội diễn.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
- Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào “ TDĐKXDĐSVH” thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận và công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2015 cho 89 thôn, tổ dân phố và trao giấy công nhận lần đầu cho 393 cơ quan- đơn vị- doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang; 
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” cho các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố và UBND các xã, phường.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 22/8/2016  về việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2016.
- Kết quả đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa năm 2016, có 78.720/79.775 hộ đăng ký GĐVH đạt 98,7%.
- Đã tổ chức lễ phát động đăng ký xây dựng phường Đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2016 bao gồm 03 phường Vạn Thạnh, Phương Sơn và Lộc Thọ.
b) Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang:
Kết quả vận động:
+ Việc cưới: Đã cấp giấy kết hôn 1.489 đám cưới, trong đó có 57 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới ( chiếm tỷ lệ 3,8 %). 
+ Việc tang: Có 881 đám tang. Trong đó, có 855 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 97,04 % (trong đó có 93 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức) và 25 trường hợp không chấp hành, chiếm tỷ lệ 2.8 % (không có trường hợp nào là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích: 
- Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại 04 di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch tu bổ di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2016 – 2017.
- Tham mưu UBND thành phố triển khai Công văn số 1900/SVHTT-QLDSVH ngày 30/8/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa V/v lập hồ sơ thiết kế, dự toán trùng tu tôn tạo di tích cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho các xã, phường liên quan.
- Theo dõi công tác tu bổ di tích Đình Phương Câu, phường Vạn Thạnh với tổng kinh phí phê duyệt 1.131.327.000 đồng.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Đã hướng dẫn các xã, phường có đình, đền, lăng, miếu tổ chức, quản lý tốt lễ hội theo quy định của pháp luật và tiến hành trang trí các di tích lịch sử văn hóa đón Tết cổ truyền dân tộc 2016.
- Đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và lễ hội Tháp Bà ponagar.
- Trên địa bàn thành phố đã tổ chức 61 lễ hội thường kỳ tại các di tích lịch sử văn hóa đình, đền, miếu.
6. Công tác thể dục, thể thao: 
- Tham mưu UBND thành phố theo dõi, quản lý các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra trên địa bàn, trình ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016); tổ chức Ngày chạy Olympic, vì sức khỏe toàn dân năm 2016.
- Tổ chức kiểm tra 16 đơn vị đăng ký thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh và thành phố năm 2016. 
- Báo cáo kết quả số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và gia đình thể thao năm 2016 cho Sở Văn hóa và Thể thao.
+ Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên 2016 là 150.140/376.563 người đạt tỷ lệ 39,90%.
+ Số hộ gia đình tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là 40.045/80.312 hộ đạt tỷ lệ 49, 9%.
7. Công tác du lịch: 
- 9 tháng đầu năm 2016, tổng số khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 2.875.800/2.659.825 người, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 08 %. trong đó khách quốc tế là 683.625/620.900 người so với cùng kỳ năm 2015 tăng 9.1 %; khách nội địa là 2.192.175 người. Số ngày khách lưu trú 6.644.750 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 2.489.250 ngày; khách nội địa là 4.160.500 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 5.134/4.438 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 tăng 13,5 % .
- Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra được 123 cơ sở lưu trú du lịch và 11 cơ sở kinh doanh lữ hành, qua kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở hoạt động kinh doanh lữ hành. Qua kiểm tra, các cơ sở đều chấp hành tốt việc niêm yết công khai giá dịch vụ lưu trú và bán theo giá niêm yết và Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch đã tổ chức kiểm tra được 37 lượt tại các điểm tham quan du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho 30 tàu biển Quốc tế cập cảng Nha Trang so với cùng kỳ năm 2015 giảm 12 tàu biển với số lượng khách lên bờ tham quan thành phố là 50.645/37.873 khách so với cùng kỳ năm 2015 tăng 25 %. 
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định 3569/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang với Đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa.
- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Công an thành phố và Sở Du lịch Khánh Hòa kiểm tra về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.
8. Công tác gia đình: 
- 9 tháng đầu năm, tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố chỉ đạo thực hiện các mục tiêu về phát triển gia đình đã đề ra tại Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang, hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, khen thưởng 45 Gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2015 nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 và Hội nghị gặp mặt, kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016).
- Hướng dẫn các xã, phường Vạn Thạnh, Vĩnh Nguyên và Vĩnh Phương xây dựng điểm mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức , lối sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
- 9 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 04 vụ bạo lực gia đình giảm 02 vụ so với năm 2015, trong đó có 01 trường hợp bạo lực gia đình nghiêm trọng tại phường Vĩnh Hải và 03 trường hợp xảy ra tại xã Vĩnh Lương; phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Thái.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản:  
a) Công tác báo chí:
9 tháng đầu năm 2016, đã tổng hợp 340 tin, bài viết về thành phố Nha Trang phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố và tham mưu UBND thành phố ban hành 03 văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Đã hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016; Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND; Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Hưởng ứng Giờ Trái đất 19/3/2016; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Tuần lễ An toàn giao thông – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18; giải quyết sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền các bộ luật mới; Tuyên truyền biển đảo và Tuyên truyền Luật giáo dục Quốc phòng an ninh; tuyên truyền về nguyên nhân sự cố môi trường biển tại các tỉnh Bắc miền trung, tuyên truyền đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Đề án xây dựng “ Đô thị văn minh - công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang; phòng, chống bệnh dịch hạch, phòng, chống tác hại thuốc lá, đăng ký ấn định mã MMSI của thiết bị AIS trên tàu cá, công tác phân luồng giao thông tạm thời tại một số tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố Nha Trang; Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên Đài truyền thanh cơ sở, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các bộ luật, luật mới ban hành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy năm 2016.
- Theo dõi hoạt động hệ thống loa truyền thanh không dây trên đường Trần Phú.
- 9 tháng đầu năm 2016, Đài Truyền thanh cơ sở đã thực hiện phát tin tuyên truyền được 3.008 lượt. Thành phố đã đầu tư kinh phí trên 2,5 tỷ đồng trong đó lắp đặt mới được 11 máy phát; thay mới 298 cụm loa; thay mới 10 trụ loa; trang bị mới được 13 máy vi tính và 27 xã, phường đều có loa xách tay.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
- 9 tháng đầu năm 2016, đã tổ chức kiểm tra 03 cơ sở hoạt động kinh doanh phát hành, buôn bán lịch blốc năm 2016 trên địa bàn thành phố Nha Trang. Qua kiểm tra tất cả lịch blốc đều có dán tem chống hàng giả, có hóa đơn, chứng từ thể hiện đầy đủ nguồn gốc. Đồng thời, đã tổ chức kiểm tra 12 cơ sở về thu hồi xuất bản phẩm vi phạm như cuốn sách “ Vườn cổ tích Sọ Dừa” “Mây Trắng” “ Học chơi cờ tướng” của tác giả Hà Sơn – Khánh Linh; “Học chơi cờ vua” “Học chơi bóng bàn” “Học chơi cầu lồng” của tác Hải Phong của NXB Thể dục, Thể thao liên kết với Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây; cuốn sách “Life plaza” của NXB Thanh niên liên kết với Công ty Châu Hòa và cuốn sách “Madam Nhu Trần Lệ Xuân – Quyền lực bà Rồng” của NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh photocopy trên địa bàn thành phố năm 2016. Đã kiểm tra được 04 cơ sở.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2016-2020; Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố; văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai tăng cường công tác quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của đơn vị; Kế hoạch tập huấn công tác công nghệ thông tin năm 2016 cho công chức Văn thư- Kế toán- CNTT các xã, 
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo việc sử dụng dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định trả sau.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố 6 tháng đầu năm 2016.
- Hướng dẫn các cơ quan, phòng, ban, UBND 27 xã, phường đôn đốc các đơn vị thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin chứa mã độc; triển khai kết nối đồng bộ việc trao đổi, lưu trữ và xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Nha Trang; thực hiện tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Hướng dẫn đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.
- Tổng hợp các phiếu thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ phát triển phần mền quản lý chuyên ngành đối với các cơ quan thuộc thành phố.
- Đã tiến hành kiểm tra, rà soát hạ tầng CNTT của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị triển khai kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành E-Office.
- Báo cáo kết quả triển khai hoạt động, ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố 6 tháng đầu năm 2016.
11. Công tác bưu chính- viễn thông:
a)  Về Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng: 9 tháng đầu năm, Phòng đã tiếp nhận 51 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép cho 48 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 03 hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. 
b) Bưu chính: đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố năm 2016. Đã kiểm tra được 12 cơ sở kinh doanh thuê bao di động trả trước. 
12. Thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị: 
- Hướng dẫn các xã, phường triển khai ra quân tẩy xóa quảng cáo sai quy định  theo định kỳ và tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 2185/KH-UBND-VHTT ngày 11/5/2016 về ra quân tẩy xóa quảng cáo, tháo gỡ quảng cáo không đúng nơi quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị nhằm chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3500/UBND-VP ngày 05/8/2015 của UBND thành phố về công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động Quảng cáo.
- Hướng dẫn các xã, phướng thực hiện Thông báo số 713/TB- UBND ngày 29/7/2016 của UBND thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố.
- Kiểm tra, nghiệm thu công tác thực hiện tẩy xóa quảng cáo rao vặt của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan: 9 tháng đầu năm, công chức văn hóa – xã hội, thể thao, gia đình và du lịch các  xã, phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố.
Kết quả thực hiện như sau:
- Đã thực hiện 939 câu băng – rôn dọc; 2.633 băng-rôn ngang; 550,8 m2 pano, 96 lượt cổ động bằng xe.
b) Về hoạt động kiểm tra văn hóa- thông tin và quảng cáo: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kiểm tra văn minh đô thị trên địa bàn đã kiểm tra 322 cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện được 14 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền là 41.750.000 đồng. Tiến hành thu giữ được 7.534 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ: Đã tổ chức được 121 buổi văn hóa- văn nghệ phục vụ nhân dân nhân. 
14. Công tác vận động xã hội hóa: tuyên truyền trong dịp Tết Bính Thân 2016 và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: 300 tấm băng - rôn dọc, với số tiền: 51.900.000 triệu đồng.
15. Công tác cải cách hành chính:
- 9 tháng đầu năm 2016, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.
- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2016.
- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 122 văn bản các loại thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố.
16. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
9 tháng đầu năm 2016, Phòng đã nhận 10 đơn thư, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực của đơn vị quản lý. Phòng đã tham mưu UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật 06 đơn thư, kiến nghị, còn 04 trường hợp Phòng đang tiếp tục tham mưu UBND thành phố giải quyết.
17. Công tác phòng, chống tham nhũng:
9 tháng đầu năm 2016, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên tình hình nội bộ cơ quan không xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm: 9 tháng đầu năm 2016, đơn vị đã tập trung tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành và thành phố giao trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, công tác quản lý lễ hội, công tác công nghệ thông tin, viễn thông, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, cơ sở lưu trú du lịch và chèo kéo khách du lịch nhằm xây dựng môi trường văn hóa- du lịch lành mạnh.
2. Hạn chế:
- Công tác tuyên truyền trực quan các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế -xã hội của tỉnh, thành phố một vài xã, phường còn xem nhẹ.
- Một số xã, phường còn buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa- thông tin, quảng cáo trên địa bàn quản lý.
- Công tác kiểm tra thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố chưa thực hiện nghiêm túc, còn nhiều xã, phường chưa quan tâm công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo nhất là quảng cáo rao vặt. Hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra theo phê duyệt của UBND thành phố.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016
1. Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2016),71 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2016), kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2016), hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, 72 năm Ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/1944 – 22/12/2016 ). Đồng thời tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố như: Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thành phố năm 2017, tuyên truyền Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự, Luật Tố tụng hành chính; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc tang, phòng chống dịch bệnh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống bão, lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 2016.
2. Tiếp tục hướng dẫn các xã, phường phát động “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
3. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án xây dựng “Đô thị văn minh – công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang; Bộ quy tắc Ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.
4. Tổ chức Hội thi thông tin lưu động An toàn giao thông năm 2016.
5. Hướng dẫn các xã, phường báo cáo và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2016.
6. Tổ chức kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa- thông tin- du lịch- thể thao- xuất bản, in ấn, photocoppy năm 2016.
7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).
8.  Kiểm tra công tác văn hóa- thông tin xã, phường năm 2016.
9. Triển khai Đề án đặt tên đường chưa có tên trên địa bàn thành phố.
 
Trên đây là báo cáo tình hình công tác văn hóa và thông tin 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
Kính báo cáo./.

Tải văn bản tại đây.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 857

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28049

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6644758