1
First First First First First Second Third Four
13:46 ICT Thứ tư, 05/10/2022

BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin Tháng 6 năm 2017

Thứ sáu - 23/06/2017 15:45
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 28 văn bản, trong đó: 05 Kế hoạch, 04 Quyết định, 01 báo cáo, 18 văn bản hành chính.
- Kế hoạch số 3499/KH-UBND-VHTT ngày 08/6/2017 về tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 2017.
- Kế hoạch số 3349/KH-UBND-VHTT ngày 05/6/2017 về tổ chức Lễ trồng cây xanh lưu niệm với các Đoàn khách quốc tế về tham dự Festival Biển 2017.
- Kế hoạch số 3582/KH-UBND-VHTT ngày 13/6/2017 về đi thăm, động viên các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn thành phố.
- Kế hoạch số 3710/KH-UBND-VHTT ngày 16/6/2017 về triển khai thực hiện công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.
- Kế hoạch số 3641/KH-UBND-VHTT ngày 14/6/2017 về tổ chức Hội thi xây dựng Gia đình hạnh phúc thành phố Nha Trang lần thứ II năm 2017.
- Quyết định số 14407/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 về kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang.
- Quyết định số 13828/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 V/v thành lập BTC “Liên hoan các cặp đôi nhảy đẹp” năm 2017.
- Quyết định số 13827/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 V/v thành lập BTC “Liên hoan các CLB HIPHOP” năm 2017.
- Quyết định số 13829/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 V/v thành lập BTC “Hội thi Ẩm thực truyền thống quê hương” năm 2017.
- Báo cáo số 3709/KH-UBND-VHTT ngày 16/6/2017 báo cáo tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí Quý II/2017.
- Công văn số 2995/UBND-VHTT ngày 22/5/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên phương tiện băng rôn cho UBND cấp huyện.
- Công văn số 3016/UBND-VHTT ngày 22/5/2017 V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị.
- Công văn số 3058/UBND-VHTT ngày 23/5/2017 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 09/5/2017 đến 15/5/2017.
- Công văn số 3056/UBND-VHTT ngày 23/5/2017 V/v không treo băng rôn tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các trụ điện, cột điện và cột tín hiệu giao thông.
- Công văn số 3055/UBND-VHTT ngày 23/5/2017 V/v báo cáo kết quả công tác tăng cường quản lý hoạt động lữ hành quốc tế và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tháng 5/2017.
- Công văn số 3184/UBND-VHTT ngày 30/5/2017 V/v kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển, mua sắm, ăn uống và các loại hình dịch vụ du khác phục vụ khách du lịch Trung Quốc.
- Công văn số 3215/UBND-VHTT ngày 30/5/2017 V/v sử dụng mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà ước trên địa bàn thành phố.
- Công văn số 3168/UBND-VHTT ngày 29/5/2017 V/v cung cấp thông in về tình hình triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng.
- Công văn số 3201/UBND-VHTT ngày 30/5/2017 V/v cảnh cáo nguy cơ mất an toàn thông tin liên quan đến nhóm tin tặc Shadow Brokers.
- Công văn số 3301/UBND-VHTT ngày 01/6/2017 V/v báo cáo công tác chỉ đạo về quản lý hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn thành phố.
- Công văn số 3487/UBND-VHTT ngày 08/6/2017 V/v đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.
- Công văn số 3538/UBND-VHTT ngày 09/6/2017 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 22/5/2017 đến 24/5/2017.
- Công văn số 3533/VHTT-CNTT ngày 09/6/2017 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của TTg-CP
- Công văn số 3576/UBND-VHTT ngày 12/6/2017 V/v trả lời đơn kiến nghị cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động gây tiếng ồn, đánh nhau gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
- Công văn số 3640/UBND-VHTT ngày 14/6/2017 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3390/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Công văn số 3642/UBND-VHTT ngày 14/6/2017 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt.
- Công văn số 3648/UBND-VHTT ngày 15/6/2017 V/v báo cáo tình hình lắp đặt 02 trụ bảng tuyên truyền 03 mặt tại vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh và công viên Hòn Rớ cầu Bình Tân, xã Phước Đồng, của Cty TNHH Quảng cáo Toàn Dũng.
- Công văn số 3643/UBND-VHTT ngày 14/6/2017 V/v phối hợp Đoàn làm phim Cty Pictures Network (Nhật Bản) đến hoạt động tại thành phố Nha Trang.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Theo dõi, đôn đốc các hoạt động hưởng ứng Festival Biển 2017.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Đoàn đi thăm 12 cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
- Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quy trình thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các Đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
 
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; mỹ quan đô thị; trò chơi điện tử; hoạt động kinh doanh du lịch và kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch, công nghệ thông tin tại các xã, phường.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
- Tổ chức hướng dẫn tuyên truyền trực quan: Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017; Ngày Môi trường thế giới 5/6; Ngày đại dương thế giới 8/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam  “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 và phòng, chống các loại phạm.
- Hướng dẫn tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang cho các cơ quan, phòng, ban thành phố và 600 cơ sở lưu trú du lịch.
- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực hiện 146 m2 pano tuyên truyền Festival biển 2017.
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong tháng 6/2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 14 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó karaoke 01; biển hiệu, bảng quảng cáo 13). Qua kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 09 trường hợp (biển hiệu, bảng quảng cáo). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 61.000.000 đồng.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng - rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 21 đơn vị, trong đó, băng - rôn dọc 567 tấm, khác 11.
d) Hoạt động văn hóa và văn nghệ:
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
- Kết quả đăng ký gia đình văn hóa năm 2017 là 79.313/80.529 hộ gia đình, đạt 98.5%.
b) Về xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Trong tháng phường Vĩnh Thọ và xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lương đã tổ chức Lễ phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.
          c) Kết quả vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
          + Việc cưới: có 196 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: có 27/27 xã, phường báo cáo. Tháng 6/2017, trên địa bàn thành phố có 140 đám tang. Trong đó:
- 138 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 98,5 % (trong đó có 16 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức)
- 02 trường hợp không chấp hành (trong đó 00 có trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích:
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
- Trong tháng 6/2017, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 02 đình tổ chức lễ cúng xuân.
- Di tích lịch sử văn hóa đình Bích Đầm bị gió lốc làm tóc mái, hư hỏng nặng.
6. Công tác thể dục, thể thao:
Tiếp tục theo dõi Đại hội Thể dục, thể thao các cấp lần thứ VIII - 2017 của 27 xã, phường.
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 6/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 359.071 người; trong đó khách quốc tế là 188.676 người; khách nội địa là 1.311.204 người. Số ngày khách lưu trú 920.516 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 607.107 ngày; khách nội địa là 317.409  ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.597,343 tỷ đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 04 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch trong dịp lễ  Festival biển 2017.
- Trong tháng 6/2017, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với UBND các phường Lộc Thọ kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 được 07 cơ sở lưu trú, qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
8. Công tác gia đình:
- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 2017 và tổ chức Hội thi xây dựng Gia đình hạnh phúc lần II thành phố Nha Trang năm 2017.
- Trong tháng trên địa bàn thành phố xảy ra 01 vụ bạo lực gia đình tại phường Lộc Thọ, đã được hòa giải thành.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
Trong tháng 6/2017, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành: 03 văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Đã ban hành 06 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như: Tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố; Luật Bình đẳng giới; phòng, chống ma túy; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tổng số lượt phát các bài tuyên truyền do Phòng hướng dẫn 247 lượt.
- Trong tháng 6/2017, số cụm loa hoạt động: 417 cụm, trong đó 13 cụm không hoạt động, 404 cụm hoạt động bình thường.
- Có 23 xã, phường báo cáo đúng hạn, 4 xã, phường không báo cáo: Phước Hòa, Vĩnh Hòa, Phước Tân, Lộc Thọ.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố và phối hợp tiến hành kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin của UBND các xã, phường năm 2017.
- Đã rà soát, thống kê đề nghị UBND thành phố trang bị bổ sung 15 máy quét văn bản cho bộ phận Một cửa của 15 UBND xã, phường.
- Đã tham mưu UBND thành phố kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa việc cấp mới, suy trì, điều chỉnh thông tin liên quan đến tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh của thành phố Nha Trang.
          11. Công tác bưu chính- viễn thông:       
 Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng:  Phòng không  tiếp nhận  đơn xin cấp Giấy chứng nhận.
- Trong tháng 6/2017, Phòng đã tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quy trình thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho 140 đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
b) Bưu chính:
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Tham mưu thành phố đã tổ chức ra quân thực hiện tẩy xóa các điểm quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo rao vặt. Kết quả: lực lượng tham gia tẩy xóa, tháo gỡ: 880 người, bao gồm lực lượng: Đoàn viên thanh niên, Phụ nữ, Tổ dân phố, Lao động thuê mướn.
- Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo thương mại, đã tháo gỡ 11 băng- rôn quảng cáo treo sai quy định.
 
 
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 204 câu băng rôn và 335 m2  pano.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng 6/2017 có 09 phường tổ chức kiểm tra được 46 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và tháo gỡ 05 phướn quảng cáo; thu giữ 150 tờ rơi quảng cáo. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 04 trường hợp, với tổng số tiền phạt: 13.350.000 đồng.
c) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ: Đã tổ chức được 06 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, phục vụ Festival Biển 2017, kiểm tra hoạt động quảng cáo, kiểm tra, xử lý buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch thành phố.
b) Hạn chế: Công tác triển khai kiểm tra quảng cáo biển hiệu ở các xã, phường còn chậm, công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo rao vặt còn nhếc nhác ở một số tuyến đường.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG  7 NĂM 2017
1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-2017) và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2017).
2. Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch; quảng cáo thương mại; văn minh đô thị; hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử.
3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
4. Tổ chức đánh giá sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị 6 tháng đầu năm 2017.
5.  Tổ chức kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế Trung Quốc.
6. Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án xây dựng thành phố “ Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”.
7. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao năm 2017.
8. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra các cơ sở dịch vụ photocopy năm 2017. 
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 6/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 7/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 Kính báo cáo./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 1965

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17544

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6634253