1
First First First First First Second Third Four
09:14 EST Thứ tư, 06/12/2023

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Thứ hai - 15/11/2021 05:08
Chiều ngày 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020). 
 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Hội nghị.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị trực tuyến.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương; tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo UBND và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.
 
 
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, là năm cuối thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2020, theo đó Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đạt được những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kép, vừa phòng chống Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nhiều giải pháp, trong đó CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm.
 
Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020)  và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn, là những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả của công tác CCHC, góp phần đạt được những kết quả tích cực, quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng.
 
Quá trình triển khai của PAR INDEX 2020 và SIPAS 2020 được diễn ra nghiêm túc, khoa học, dân chủ, khách quan, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong tổ chức triển khai điều tra, tổng hợp, lấy ý kiến, đánh giá của người dân, tổ chức về kết quả CCHC hành chính của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
 
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc công bố kết quả các chỉ số PAR INDEX 2020 và SIPAS 2020 tạo cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa CCHC của các bộ, ngành và địa phương trong thời gian tới.
 
 
 
Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng báo cáo kết quả các chỉ số.
 
Báo cáo kết quả PAR INDEX 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng cho biết, đối tượng xác định Chỉ số CCHC năm 2020 ở Trung ương gồm 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại; Ở địa phương gồm 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm:
 
Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90%, bao gồm 03 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.
 
Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không có đơn vị nào có Chỉ số CCHC dưới 80%.
 
Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2020 là 87.56%, tăng 1.93% so với năm 2019 (giá trị trung bình năm 2019 là 85.63%), đồng thời tăng 12.18% so với năm 2012 (năm đầu tiên sử dụng công cụ Chỉ số để đánh giá CCHC của các bộ, các tỉnh (chỉ đạt 75.38%). PAR INDEX 2020 đạt giá trị trung bình cao nhất trong 09 năm triển khai xác định Chỉ số CCHC.
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2020 cao nhất ở năm thứ sáu liên tiếp với kết quả là 95.88%, cao hơn 12.64% so với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 83.24%. So với năm 2019, có 15/17 bộ có Chỉ số CCHC tăng cao hơn, 02/17 bộ có kết quả giảm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (-2.19%) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (-1%).
 
Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực cho thấy, có 5/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng so với năm 2019 và có 2/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2019, đó là các chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” và “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức”. 
 
 
 
 
 
 
Kết quả Chỉ số CCHC 2020 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm:
 
Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 02 tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng); Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố; Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 05  tỉnh, thành phố.
 
Theo đánh giá, Chỉ số CCHC 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83.72%, cao hơn 2.57% so với giá trị trung bình năm 2019 (đạt 81.15%) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây.
 
So sánh kết quả của 63 địa phương cho thấy, có 38 đơn vị đạt kết quả Chỉ số cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 địa phương đạt kết quả Chỉ số trên 80%, năm 2019 chỉ có 44 đơn vị, năm 2018 chỉ có 09 đơn vị đạt kết quả thuộc nhóm này; không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.
 
Có 58 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2019, Bến Tre tăng cao nhất (+9.42%), Thái Bình tăng thấp nhất (+0.70%). Tuy vậy, vẫn còn 05 địa phương có kết quả giảm so với năm 2019, trong đó đơn vị giảm nhiều nhất là Phú Yên (-3.94%).
 
 
 
 
 
Theo kết quả xếp hạng PAR INDEX 2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng, với kết quả đạt 91.04%, cao hơn 0.53% so với đơn vị đứng ở vị trí thứ 2 là Hải Phòng, đạt 90.51%. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Quảng Ninh duy trì vị trí quán quân về Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020 với kết quả đạt 73.25%.
 
Phân tích các chỉ số thành phần cho thấy, giá trị trung bình của các chỉ số thành phần đều có sự cải thiện đáng kể; có 7/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2019. Đáng chú ý, năm 2020 có 6/8 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình trên 80%, trong khi năm 2019 có 5 chỉ số thành phần và năm 2018 chỉ có 3 chỉ số thành phần thuộc nhóm này.
 
Chỉ số thành phần duy nhất có giá trị trung bình giảm là “Đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT-XH tại địa phương”, đạt 70.25%, thấp hơn 7.64% so với năm 2019. Thực tế cho thấy, năm vừa qua do có sự tác động mạnh mẽ từ dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết các địa phương đều đạt các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, dẫn đến các tiêu chí đánh giá về nội dung này đạt tỷ lệ điểm rất thấp.
 
Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, trong 9 năm vừa qua (2012-2021), Chỉ số CCHC luôn được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, điều hành triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Thông qua Chỉ số CCHC, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho CCHC nhà nước giai đoạn tiếp theo, đồng thời đây cũng là công cụ có sự tác động nhất định, tạo ra áp lực đối với các cơ quan quản lý để tạo ra sự thay đổi và cải cách.
 
 
 
 
 
Quang cảnh Hội nghị tại trụ sở Chính phủ.
 
Báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) phản ánh toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng và nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với 16 nhóm dịch vụ công thuộc 8 nhóm lĩnh vực được cung ứng tại 3 cấp hành chính ở địa phương.
 
Năm 2020 là năm thứ tư Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức (NDTC) trên phạm vi cả nước để lắng nghe ý kiến phản hồi của NDTC về chất lượng cung ứng dịch vụ công (DVC), chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước các cấp ở địa phương. Chỉ số SIPAS cung cấp thông tin kịp thời, khách quan giúp Chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng DVC, chất lượng phục vụ NDTC.
 
 
 
 
 
 
 
Chỉ số SIPAS 2020 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng từ 75.68% đến 95.76%, với giá trị trung vị là 85.17%. Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số SIPAS cao nhất và tỉnh có chỉ số SIPAS thấp nhất là 20.08%. Trong đó, nhóm cao nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc; nhóm thấp nhất là Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Bình Phước.
 
Trong 3 cấp hành chính, cấp xã có chỉ số hài lòng cao nhất (88.18%) và cấp tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất (85.43%). Trong 8 nhóm lĩnh vực, nhóm lĩnh vực giao thông, vận tải có chỉ số hài lòng cao nhất (89.88%) và nhóm lĩnh vực đất đai, môi trường có chỉ số hài lòng thấp nhất (83.20%).
 

Nguồn: https://www.moha.gov.vn/tin-noi-bat/cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-uy-ban-nhan-dan-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-46287.html

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Bo phap dien
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Quảng bá du lịch Nha Trang

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 62


Hôm nayHôm nay : 44064

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 235109

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12557027