1
First First First First First Second Third Four
12:21 ICT Thứ tư, 05/10/2022

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về công tác du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015

Thứ năm - 03/12/2015 07:13
Thực hiện Kế hoạch số 4267/KH-UBND-VHTT ngày 06/10/2014 của UBND thành phố Nha Trang về hoạt động của ngành Du lịch thành phố Nha Trang năm 2015,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015 như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH
1. Công tác tham mưu văn bản chỉ đạo về công tác du lịch:
Trong năm 2015, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành 09 văn bản sau:
- Kế hoạch số 4267/KH-UBND-VHTT ngày 06/10/2014 về hoạt động của ngành Du lịch thành phố Nha Trang năm 2015.
- Công văn số 733/UBND-VHTT ngày 12/2/2015 V/v phối hợp đón khách du lịch quốc tế tàu biển chuyến đầu tiên xông đất.
- Công văn số 911/UBND-VHTT ngày 09/3/2015 V/v triển khai chương trình kích cầu Du lịch Khánh Hòa năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 1126/UBND-VHTT ngày 25/3/2015 V/v báo cáo tình hình quản lý tàu du lịch, phương tiện vui chơi giải trí và nhà hàng nổi trên đường thủy nội địa.
- Công văn số 1523/UBND-VHTT ngày 20/4/2015 V/v xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2015.
- Công văn số 2284/UBND-VHTT ngày 29/5/2015 V/v thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 2572/UBND-VHTT ngày 11/6/2015 V/v kiểm tra, xử lý tình trạng đặt bán vé tour tại vỉa hè và trước khách sạn, nhà hàng…trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn 5125/BC-UBND-VHTT ngày 05/11/2015 báo cáo kết quả hoạt động Chương trình ngành du lịch năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn 5126/KH-UBND-VHTT ngày 05/11/2015 hoạt động ngành du lịch năm 2016 trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức thành lập Đoàn đi đón khách du lịch quốc tế tàu biển chuyến đầu tiên xông đất nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; Đón đoàn thuyền buồm quốc tế Hồng Kông.
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo Đoàn Giám sát HĐND&UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tham mưu BCĐ Phát triển Du lịch thành phố Nha Trang báo cáo tình hình triển khai kế hoạch hoạt động ngành du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang 6 tháng và năm 2015; kiện toàn BCĐ Phát triển Du lịch thành phố Nha Trang.
- Tham mưu UBND thành phố Nha Trang xây dựng “Đề án xây dựng Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang.
2. Công tác phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố:
- Phối hợp với Thanh Tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Phối hợp với Lộc Thọ, Tân Lập, Xương Huân, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa. Qua kiểm tra, Tổ Kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản nhắc nhở 05 trường hợp đặt bàn bán vé tour tại vỉa hè, trước khách sạn và nhà hàng và đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khách sạn, nhà hàng cam kết không để các công ty du lịch đặt bàn bán vé tour trước khách sạn và nhà hàng; các công ty lữ hành không đặt bàn bán vé tour tại vỉa hè và hoạt động đúng địa chỉ đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Trong dịp nghỉ lễ (30/40) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2015, Phòng đã phối hợp với phường Lộc Thọ, Vạn Thạnh và Xương Huân tiến hành kiểm tra đột xuất 09 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt việc niêm yết công khai giá dịch vụ. Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các chủ kinh doanh không được thực hiện việc ém phòng, tự ý nâng giá phòng và phải công khai giá dịch vụ, hàng hóa tại cơ sở. Ngoài ra còn có các phường Phương Sài, Vạn Thắng, Vĩnh Nguyên cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở 14 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch về chấp hành giá dịch vụ, hàng hóa trong các nghỉ lễ.
- Đã chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành du lịch thành phố đã kiểm tra được 84 cơ sở lưu trú du lịch, 10 cơ sở kinh doanh lữ hành. Qua kiểm tra, Tổ Kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch cần chấp hành đúng theo quy định của Luật Du lịch hiện hành, thực hiện đăng ký và niêm yết giá theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
3.  Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, đội ngũ lao động:
- Phòng đã ban hành công văn vận động các cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo môi trường du lịch thân thiện cho du khách đến tham quan, du lịch tại thành phố Nha Trang trong các dịp lễ lớn năm 2015.
- Hướng dẫn các xã, phường tuyên truyền trực quan hưởng ứng kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27/9/2015.
4.  Công tác kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch:
- Tham mưu UBND thành phố kiện toàn lại Tổ kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Xây dựng Kế hoạch số 100/KH-VHTT-DL ngày 22/01/2015 về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch thành phố đã kiểm tra được 66 lượt tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho 45 lượt tàu khách quốc tế cập cảng, có 41.711 du khách lên bờ tham quan thành phố.
- Phối hợp với Tổ tập trung đối tượng lang thang ăn xin (Tổ 524) thuộc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành giải quyết các đối tượng lang thang, ăn xin, Đội Cảnh sát giao thông – Công an thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng đỗ, dừng xe không đúng nơi quy định tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố và Phòng Quản lý đô thị kiểm tra trật tự vỉa hè, lòng lề đường đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh sạch sẽ tại tất cả các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.
- Phối hợp với Đội công tác liên ngành của Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang trong công tác đảm bảo TTATXH cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch để phục vụ cho Festival Biển 2015; Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam tại Nha Trang và vào mùa du lịch cao điểm, ngày có tàu du lịch cập bến.
5. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, môi trường du lịch:
- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang có kế hoạch chỉnh trang hoặc xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn theo quy định tại khu vực bến tàu Du lịch Cầu Đá – Vĩnh Nguyên để phục vụ nhân dân và du khách.
- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
6. Công tác tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách công tác du lịch:
Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo về công tác du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo.
7. Thực hiện chế độ báo cáo:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.
8. Công tác thống kê, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch:
- Cơ sở lưu trú: tính đến 01/11/2015, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 675 cơ sở lưu trú, trong đó khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao: 10 cơ sở; khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao: 17 cơ sở; khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao: 55 cơ sở; khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao: 105 cơ sở; khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao: 105 cơ sở và 382 cơ sở nhà nghỉ, nhà khách đạt chuẩn, với hơn 20.450 buồng lưu trú.
- Cơ sở lữ hành: tính đến 01/11/2015, trên địa trên địa bàn thành phố Nha Trang có 135 cơ sở kinh doanh lữ hành, trong đó có 33 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 55 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa, còn 47 đơn vị kinh doanh đại lý lữ hành và văn phòng đại diện.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đánh giá chung:
- Ưu điểm:
Trong năm 2015, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang đã đạt được một số kết quả nhất định nhất là công tác đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, các hoạt động kiểm tra, xử lý về kinh doanh lưu trú du lịch được tăng cường, hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành chèo kéo, đeo bám khách du lịch được duy trì.
- Hạn chế:
Công tác thống kê rà soát các loại hình dịch vụ du lịch chưa được kịp thời, các cơ sở kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh, có đăng ký kinh doanh lữ hành nhưng khi kiểm tra thực tế thì không hoạt động hoặc chuyển sang đại lý bán vé máy bay và khó khăn nữa là các đơn vị kinh doanh lữ hành không gửi giấy thông báo hoạt động kinh doanh cho UBND các xã, phường nên không thể kiểm soát được số lượng cơ sở trên địa bàn; thiếu cán bộ phụ trách công tác du lịch xã, phường.
2. Kiến nghị:
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đến đội ngũ cán bộ phụ trách du lịch xã, phường, hiện nay Nha Trang là thành phố du lịch nhưng chưa có văn bản nào quy định về cán bộ phụ trách du lịch xã, phường nên rất khó khăn trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của ngành du lịch nhất là khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có yêu cầu báo cáo ngành hoặc phối hợp kiểm tra.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành Đề án xây dựng “Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh con người, quê hương Nha Trang- Khánh Hòa đến với khách du lịch và bạn bè thế giới.
- Kiểm tra các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang theo kế hoạch năm 2016.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý ngăn chặn các đối tượng cò mồi, buôn bán hàng rong, lang thang, xin ăn đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho các đoàn khách quốc tế du lịch cập bến tham quan thành phố Nha Trang.
- Hưởng ứng kỷ niệm ngày du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2016) và ngày Du lịch thế giới 27/9/2016.
- Thường xuyên cập nhật thống kê, tham mưu UBND thành phố báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố theo quy định./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 1428

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17007

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6633716