1
First First First First First Second Third Four
17:11 ICT Thứ tư, 01/02/2023

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012- 2020

Thứ ba - 20/10/2015 15:54
Thực hiện Công văn số 5300/UBND-VX ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012- 2020;
UBND thành phố báo cáo như sau:
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
 I. TÌNH HÌNH TRỂN KHAI
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của UBND  tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh và thành phố, các xã, phường nên việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”đạt nhiều kết quả.
 - Sự đoàn kết chặt chẽ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thể dục, thể thao nên hầu hết các hoạt động thể dục, thể thao từ xã, phường đến thành phố có nhiều thuận lợi, kết quả hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch trên giao.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức có nhiều tâm huyết với hoạt động của ngành thể dục, thể thao và sự tham gia tích cực của huấn luyện viên, cộng tác viên, trọng tài…
 - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tập luyện, từng bước được đầu tư, nâng cấp cải tạo đáp ứng yêu cầu tập luyện cho nhân dân.
2. Khó khăn:
- Kinh phí để bảo đảm cho hoạt động thể dục, thể thao chưa theo kịp sự  phát triển của xã hội.
- Cơ sở vật chất chưa bảo đảm để hoạt động của ngành phục vụ cho nhu cầu tập luyện và thưởng thức ngày càng tăng của nhân dân.
- Việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao, ít được sự quan tâm của các cấp, các ngành nhằm động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất cho thể dục, thể thao.
 - Sự phối hợp của các ngành, các cấp còn thiếu đồng bộ nên Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” chưa thật sự sâu rộng trong nhân dân.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng thực hiện theo Cuộc vận động.
UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số: 11018/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2020; Quyết định số: 54/QĐ-UBND ngày 03 /01/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Nha Trang  và Tổ Chuyên viên giúp việc.
2. Công tác tuyên truyền, biên soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn tổ chức các hình thức và phương pháp tập luyện thể dục, thể thao.
- UBND thành phố rất coi trọng việc phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Công tác tuyên truyền được tổ chức từ các buổi tập luyện tập trung đông người và các hoạt động tổ chức thi đấu giải hằng năm của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Qua mỗi đợt phát động đều có đánh giá rút kinh nghiệm để mọi người tham gia đông đảo hơn và việc tập luyện là có ích nhằm đem lại một thể lực tốt và không ngừng nâng cao trí lực.
- Chỉ tính riêng đợt phát động ngày 08/4/2012 tại Công viên Yến Phi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, đã tập hợp 34 đoàn     đến dự và có 1.000 người tham gia buổi lễ do thành phố chủ trì và phát động.
- Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn tập luyện từng bộ môn, các huấn luyện viên, hướng dẫn viên và cộng tác viên thể dục, thể thao tập trung hướng dẫn cho các vận động viên thể dục, thể thao tuân thủ theo phương pháp và quy trình tập luyện.
3. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng tại các cấp, số lượng cơ sở được xây mới, sửa chữa nâng cấp, số lượng các Câu lạc bộ thể dục, thể thao.
- Việc xây dựng và củng cố thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng từ thành phố đến các xã, phường thường xuyên được quan tâm, trên cơ sở bảo đảm phấn đấu có Trung tâm thể dục, thể thao, có Câu lạc bộ và có vận động viên.
 - Cơ sở phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao hằng năm đều được cải tạo, nâng cấp để phục vụ cho hoạt động tập luyện của các vận động viên và nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa mua sắm mới dụng cụ tập luyện.
- Đến nay có 96 Câu lạc bộ thể dục, thể thao được thành lập tại 27/27 xã, phường được hoạt động thường xuyên và cũng là nơi diễn ra tổ chức các giải thể thao quần chúng hàng năm của từng địa phương.
+ Xác định các Câu lạc bộ thể dục, thể thao ở cơ sở là nơi tập hợp những người yêu thích những môn thể dục, thể thao và cũng là nơi có thể cung cấp vận động viên cho các giải thi đấu từ cơ sở đến thành phố. Vì vậy, sự ra đời của mỗi một cơ sở, Câu lạc bộ mới chính là sự đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng nơi đây phát triển mạnh.
+ Nhằm phát huy vai trò của các Câu lạc bộ thể dục, thể thao hiện có, hàng năm thành phố đều tổ chức kiểm tra và giám sát hoạt động một số Câu lạc bộ nhằm khuyến khích tính tích cực hoạt động của Câu lạc bộ, đồng thời góp ý xây dựng bảo đảm Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật quy định.
4. Chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển thể dục, thể thao ngoại khóa. Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy.
- Qua 03 năm, hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường của ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố đã có nhiều cố gắng rất lớn để phát triển mạnh mẽ. Đến nay, 100% các trường Tiểu học và Trung học cơ sở bảo đảm chương trình giờ dạy cho giáo dục thể chất đối với khối lớp Một là 1 tiết/tuần, từ lớp Hai đến lớp Chín là 2 tiết/tuần . Hiện nay ngành giáo dục thành phố đã thí điểm tổ chức dạy bơi cho 2 khối lớp học của khối lớp 7 Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên và khối lớp 8 Trường Trung học cơ sở Trưng Vương tại Khu bể bơi Yết Kiêu, nguồn kinh phí này do thành phố cấp. Số lượng vận động viên là học sinh năm học 2011-2012 là 3.500 vận động viên và năm học 2014-2015 tăng lên là 5.000 vận động viên. Từ đó giúp cho học sinh nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục toàn diện.
- Bên cạnh đó, có 100% các trường Tiểu học và Trung học cơ sở (65 trường) đã thực hiện chương trình ngoại khóa, phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính và sức khỏe của học sinh, bảo đảm quyền được vui chơi giải trí và sự phát triển năng khiếu của học sinh trong nhà trường.
- Hiện nay có 100% các trường học đều bố trí đầy đủ số giáo viên chuyên trách thể dục, thể thao có trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy của các giáo viên luôn được cải tiến phù hợp với điều kiện của từng lớp học và cấp học, hầu hết giáo viên có tâm huyết với nghề, nên hàng năm có nhiều cuộc thi đấu thể thao, Hội khỏe Phù Đổng không ngừng nâng lên đáng kể về số lượng vận động viên và chất lượng giải thi đấu. 
5. Công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.
Công tác rèn luyện thể lực để sẵn sàng chiến đấu mà nhất là phong trào rèn luyện, huấn luyện để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang luôn được quan tâm.
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức nhiều giải thi đấu, Hội thi, Hội thao lực lượng vũ trang đối với 27 xã, phường và 40 đầu mối tự vệ nhằm chào mừng các ngày lễ lớn. Trong 03 năm, 2013, 2014 và 2015 tổ chức nhiều Hội thi, Hội thao quốc phòng với số quân tham gia 290 vận động viên và tích cực tham gia Hội thi cấp tỉnh và Quân khu đạt nhiều giải cao. Hàng năm số chiến sỹ khỏe đạt 99,5% đảm bảo tốt cho công tác huấn luyện.
- Công an thành phố làm tốt công tác thể dục, thể thao từ năm 2013 đến năm 2015 đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến Công an các xã, phường, Đội cảnh sát trực thuộc, đồng thời gắn với việc phát triển phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố với khẩu hiệu“ Khỏe để bảo vệ tổ quốc”. Qua Cuộc vận động số lượng cán bộ, chiến sỹ tham gia rèn luyện và tập luyện thể dục, thể thao không ngừng tăng lên, đáp ứng yêu cầu sức khỏe phục vụ công tác, chiến đấu trong mọi tình huống. Ngoài ra, lãnh đạo Công an thành phố đã yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ đăng ký tập luyện ít nhất một môn thể thao theo sở thích.
Thực hiện kế hoạch phát triển thể dục, thể thao của thành phố, Công an thành phố không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ lực lượng vận động viên và đã tham gia thi đấu ở các môn Điền kinh, Bóng đá, Cầu lông, Bóng chuyền, Quần vợt, Bắn súng…trong đó chú trọng đầu tư cho môn Bóng đá mini, Bóng chuyền, Cầu lông và Bắn súng. Chủ động tổ chức các giải thi đấu trong ngành và tham gia các giải do Công an tỉnh tổ chức, tất cả cán bộ, chiến sỹ trong độ tuổi đã được kiểm tra rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Công an, đồng thời tổ chức Hội khỏe trong lực lượng Công an thành phố và giao lưu các giải thi đấu thể dục, thể thao với các đơn vị bạn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của vận động viên cũng như các giải thi đấu. Song song với việc phát triển thể dục, thể thao đẩy mạnh công tác xã hội hóa từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục, thể thao, trang bị nhiều phương tiện, dụng cụ tập luyện tại chỗ cho cán bộ, chiến sỹ Công an các phường, các Đội trực thuộc bảo đảm phù hợp với tình hình, đặc thù công tác của đơn vị thường xuyên ứng trực, sẵn sàng chiến đấu.        
 6. Về công tác xã hội hóa đối với các hoạt động thể dục, thể thao.
- UBND thành phố Nha Trang tập trung tuyên truyền Luật Thể dục, thể thao và Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 15/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, thể dục, thể thao nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác xã hội hóa thể dục, thể thao là đóng góp có ý nghĩa thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Duy trì tốt mối quan hệ với một số doanh nghiệp, đơn vị là nhà  tài trợ truyền thống và xây dựng thêm nhiều nhà tài trợ khác cho hoạt động thể dục, thể thao từ các xã, phường đến thành phố. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của nhà nước về công tác xã hội hóa, tiếp tục vận động các tổ chức và cá nhân, đầu tư nâng cấp các cơ sở thể dục, thể thao, để thu hút ngày càng nhiều người tập luyện, tăng cường công tác vận động xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao, phấn đấu tạo nguồn tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp và các mạnh thường quân cho họat động  thể dục, thể thao trong  việc tổ chức các giải hằng năm và một số cơ sở  cần sửa chữa khi nguồn ngân sách còn eo hẹp. Sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, không lãng phí và tiêu cực.
- Đẩy mạnh xã hội hóa đồng thời với tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao thực hiện đúng pháp luật trong hoạt động.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về kết quả đạt được
- Công tác triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2020 những năm qua có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, do nhu cầu tập luyện các môn thể dục, thể thao của nhân dân ngày càng tăng lên, đòi hỏi phải liên tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp mới có thể đáp ứng phần nào cho tập luyện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, tích cực và đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức của ngành thể thao thành phố, đã khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cấp trên giao và hướng Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” bằng những hành động thiết thực, đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, đã đem lại nhiều thành tích đáng kể cho phong trào thể dục, thể thao của thành phố.
- Nhiều năm qua, thành phố Nha Trang luôn là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh về thành tích hoạt động thể dục, thể thao.
- Như kế hoạch giao đến năm 2015 phấn đấu đạt tỉ lệ Người Tập luyện thường xuyên là 41% và Gia đình thể thao đạt 34%, nhưng đã có sự phấn đấu làm tốt phong trào thể dục, thể thao quần chúng nên đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trong năm 2015, tỉ lệ Người Tập luyện thường xuyên đạt 48,79% và Gia đình thể thao đạt 39,40% . Kết quả trên đã đánh giá được sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao của thành phố trong 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
2. Những hạn chế, tồn tại.
- Về cơ sở vật chất để phục vụ cho việc tập luyện thể dục, thể thao chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân.
 - Việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao còn thiếu sự quan tâm của các cấp, các ngành nhằm động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất cho thể dục, thể thao. Chính sách ưu đãi về thuế, đất đai… hiện nay chưa rõ ràng, nhất là những môn thể thao có thế mạnh của thành phố cần khuyến khích phát triển.
- Sự phối hợp của các ngành, các cấp từ xã, phường đến thành phố còn thiếu đồng bộ nên triển khai thực hiện  Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” chưa thật sự sâu rộng trong nhân dân.
3. Nguyên nhân
- Tuy có sự quan tâm của thành phố để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao hàng năm, nhưng  thực tế vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho nhu cầu tập luyện của nhân dân.
- Ngoài môn Bóng đá sân cỏ nhân tạo hiện nay phát triển rất tốt, công tác xã hội hóa thể dục, thể thao chưa được chú trọng đầu tư để tạo điều kiện phát triển một số  môn thể dục, thể thao khác.
- UBND một số xã, phường còn xem nhẹ công tác thể dục, thể thao nên thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” còn mang tính hình thức.
4. Những bài học kinh nghiệm
- Được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy và sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp Uỷ đảng và chính quyền địa phương đối với công tác thể dục, thể thao ở cơ sở là nhân tố góp phần sự thành công trong việc triển khai thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 gắn với triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác thể dục, thể thao  ở cơ sở; việc triển khai thực hiện Cuộc vận động phải luôn đặt trong chương trình hoạt động của cấp Ủy đảng, HĐND, UBND các cấp.
-  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đề cao vị trí, vai trò của thể dục, thể thao đối với việc góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
- Trong quá trình triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, thành phố Nha Trang đã chọn đơn vị xã Phước Đồng làm thí điểm từ đó nhân rộng ra toàn thành phố.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2020, thông qua công tác tổng kết hàng năm, đưa nội dung Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” vào báo cáo tổng kết, phát huy những mặt làm tốt và rút kinh nghiệm những mặt còn thiếu sót.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2016-2020
  I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
1. Phương hướng
- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2020. Đổi mới và hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức làm công tác thể dục, thể thao từ thành phố đến các xã, phường nhằm bảo đảm cho Cuộc vận động đạt kết quả tốt.
- Tổng kết Chương trình phát triển thể dục, thể thao 5 năm của thành phố năm 2011- 2015 và tiếp tục thực hiện Chương trình công tác phát triển thể dục, thể thao 2016-2020.
 - Phát triển mạnh mẽ có hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Nha Trang phát triển, đây chính là cơ sở để đánh giá cho sự thành công Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2020.
- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần phát triển thể thao thành tích cao ngày một nâng lên và cũng là để xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh thiếu niên, gắn với việc triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong lực lượng vũ trang, bảo đảm chiến sỹ khỏe không ngừng được nâng lên, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.
- Tập trung chăm lo nhu cầu hưởng thụ văn hóa và thể dục, thể thao cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày một tốt hơn. Các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã, phường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, mang tính chất quần chúng nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, thu hút được đông đảo mọi người tham gia. (Kèm theo bảng tổng hợp)
 2. Các nhiệm vụ, giải pháp:
 a. Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao.
 - Tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thể dục, thể thao, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 trên các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân toàn thành phố. Nội dung tuyên truyền về vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao lối sống lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
- Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
- Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao quần chúng nói chung và cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nói riêng. Tăng cường thể dục, thể thao cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, người khuyết tật, người cao tuổi, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp... phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng.
- Thu hút các nguồn lực của xã hội và nguồn ngân sách thành phố bảo đảm dành tỷ lệ ngân sách hợp lý để xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa - thể thao xã, đặc biệt trong các trường học gắn với qui hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở, xã hội hóa về thể dục, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn. Xúc tiến xây dựng cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở vật chất thể dục, thể thao, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các Câu lạc bộ, sân thể thao xã, phường theo mô hình xã hội hóa và hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao.
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn đến 2020.
b. Công tác tham mưu cho các cấp Ủy đảng, chính quyền trong triển khai các nội dung nhằm đẩy mạnh cuộc vận động trong thời kỳ tới.
- Để tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, đối với cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao từ xã, phường đến thành phố phải nâng cao trách nhiệm tham mưu cho cấp Ủy đảng và chính quyền của cấp mình, về công tác thể dục, thể thao. Cụ thể là:
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về thể dục, thể thao; Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết số 09- CTr/TU ngày 27/9/2012 của Tỉnh Ủy Khánh Hòa về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 của Tỉnh Ủy Khánh Hòa, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2020, về công tác thể dục thể thao đến các cấp, các ngành, và các đoàn thể quần chúng nhân dân trong toàn thành phố.
+ Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” đến các xã, phường, cơ quan, đơn vị,  mặt trận và đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
c. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng của địa phương, ngành giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3986/UBND-VHTT ngày 07/10/2011 của UBND thành phố Nha Trang về Kế hoạch Phát triển thể dục, thể thao thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020.
II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020. UBND thành phố Nha Trang kiến nghị và đề xuất sau:
1. Đề nghị UBND tỉnh, rà soát lại quy hoạch đất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, nhất là quy hoạch những khu thể thao có tầm chiến lược để phục vụ lâu dài cho việc thi đấu và tập luyện.
2. Đề nghị UBND tỉnh, ban hành những chính sách, cơ chế về vốn đầu tư, thuế, đất đai để làm căn cứ kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực thể dục, thể thao.
Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020 của UBND thành phố Nha Trang./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 2088

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2088

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7195783