Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Tải văn bản tại đây