Kết quả công tác kiểm tra các cơ sở đại lý internet kinh doanh trò chơi điện tử gần trường học trên địa bàn thành phố năm 2014

Từ ngày 10/3/2014 đến 30/4/2014, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố đã thực hiện kiểm tra tại 32 cơ sở đại lý lý internet kinh doanh trò chơi điện tử gần cách trường học dưới 200m, qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành hành 25 cơ sở, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 100 triệu đồng.
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA & XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ GẦN TRƯỜNG TẢI VỀ TẠI ĐÂY