Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ các hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà 2019

Tải văn bản tại đây