Kế hoạch tuyên truyền lưu động bằng xe về phòng, chống tội phạm đợt 1 năm 2020 trên địa bàn thành phố

Tải văn bản tại đây