Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 ( giai đoạn 1).

Tải văn bản tại đây