Báo cáo kết quả thực hiện Thông tin tuyên truyền về Tháng hành động Phòng, chống ma túy năm 2019.

Tải văn bản tại đây.