Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền trực quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong tháng 8/2017

Căn cứ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trực quan trong tháng 8/2017 do Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố chỉ đạo
Tải văn bản đầy đủ tại đây