Tổ chức tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định tháng 02 năm 2020

Tải văn bản tại đây