Danh mục văn bản triển khai Quy chế cấp, quản lý và sử dụng Thẻ Covid

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

Công văn số 9010/UBND-VHTT ngày 01/12/2021 về việc tuyên truyền ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn thành phố

Công văn số 8641/UBND-VHTT ngày 24/11/2021 về việc tăng cường kiểm tra việc tuân thủ tạo mã, quét mã QR địa điểm nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid19 trong tình hình mới

Công văn số 8014/UBND-VHTT ngày 02/11/2021 về việc chấn chỉnh việc triển khai quy chế Thẻ Covid trên địa bàn thành phố

Công văn số 7592/UBND-VHTT ngày 20/10/2021 về việc tăng cường triển khai, kiểm tra việc quét mã QR địa điểm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh

Kế hoạch số 7223/KH-UBND ngày 12/10/2021 về việc triển khai giải pháp phân loại mức độ an toàn đối với dịch Covid-19 kết hợp mã QR dành cho cá nhân (giải pháp Thẻ Covid) trên địa bàn thành phố Nha Trang

Công văn số 7220/UBND-VHTT ngày 12/10/2021 về việc theo dõi số liệu về ca nhiễm, tỷ lệ tiêm vắc xin, tỷ lệ cài đặt ứng dụng PC-COVID trên địa bàn thành phố

Công văn số 7164/UBND-VHTT ngày 11/10/2021 về triển khai thực hiện Quy chế cấp, quản lý và sử dụng Thẻ Covid trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Công văn số 7026/UBND-VP ngày 06/10/2021 về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát người ra/vào địa điểm bằng mã QR

Công văn số 6935/UBND-VHTT ngày 04/10/2021 về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 quốc gia (PC-COVID)


VĂN BẢN CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 1623/VHTT ngày 01/11/2021 về tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid trên đài truyền thanh

Công văn số 1539/VHTT ngày 18/10/2021 về phát sóng tài liệu tuyên truyền về ứng dụng PC-Covid để triển khai sử dụng thẻ Covid-19; triển khai kiểm soát người ra/vào địa điểm và truy vết bằng mã QR trên đài truyền thanh

Công văn số 1486/VHTT ngày 06/10/2021 về việc tuyên truyền Quy chế cấp, quản lý và sử dụng Thẻ Covid trên địa bàn tỉnh trên đài truyền thanh

Công văn số 1474/VHTT ngày 05/10/2021 về việc tổ chức bàn giao tài khoản hệ thống quản lý việc quét mã QR địa điểm (Bluezone/PC-Covid)

Công văn số 1461/VHTT ngày 01/10/2021 về tuyên truyền triển khai kiểm soát người ra/vào địa điểm và truy vết bằng mã QR trên đài truyền thanh

Công văn số 1452/VHTT ngày 01/10/2021 về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID trên đài truyền thanh