Hướng dẫn tuyên truyền trực quan “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”

Thực hiện Công văn số 3612/UBND-GDĐT ngày 18/9/2017 của UBND thành phố Nha Trang V/v Hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”
Tải văn bản đầy đủ tại đây