Hướng dẫn tuyên truyền ứng phó với mưa, bão số 14

Tải văn bản đầy đủ tại đây