KH tuyên truyền lưu động bằng xe chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025


Tải văn bản tại đây.