Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND Về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem nghị quyết tại đây