Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em, kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi


Tải văn bản tại đây.