Tuyên truyền trực quan, VHVN, TDTT mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần

HƯỚNG DẪN Hoạt động tuyên truyền trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Tải văn bản tại đây.