Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2020 ( giai đoạn 2)

Tải văn bản tại đây