Thành phố triển khai thực hiện Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 03/2/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện công điện số 396/CĐ-BVHTDL ngày 3/2/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

Tải văn bản tại đây