BÁO CÁO Kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017

Tải văn bản tại đây